בית הספר של הקיץ בבתי הספר בפרדס חנה- כרכור
 
מיועדת לבוגרי כיתות א-ג בין התאריכים 1.7-21.7.24.
 
בין השעות 8:00-13:00 (לא כולל ימי שישי).
 
עלות 300 ש"ח.
 
פעילויות,העשרה,גיבוש,ספורט וכיף .
 
קייטנה מועדים רישום
- אלונים כיתה א01/07/24
21/07/24
לרישום
- אלונים כיתה ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- אלונים כיתה ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- העגול כיתה א01/07/24
21/07/24
לרישום
- העגול כיתה ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- העגול כיתה ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- חורב כיתה א01/07/24
21/07/24
לרישום
- חורב כיתה ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- חורב כיתה ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- ישורון כיתה א01/07/24
21/07/24
לרישום
- ישורון כיתה ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- ישורון כיתה ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- כרכור כיתה א01/07/24
21/07/24
לרישום
- כרכור כיתה ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- כרכור כיתה ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- מורשה כיתה א01/07/24
21/07/24
לרישום
- מורשה כיתה ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- מורשה כיתה ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- מעיין כיתה א01/07/24
21/07/24
לרישום
- מעיין כיתה ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- מעיין כיתה ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- מעיינות כיתה א01/07/24
21/07/24
לרישום
- מעיינות כיתה ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- מעיינות כיתה ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- מרחבים כיתה א01/07/24
21/07/24
לרישום
- מרחבים כיתה ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- מרחבים כיתה ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- נועם כיתה א01/07/24
21/07/24
לרישום
- נועם כיתה ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- נועם כיתה ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- רבין כיתה א01/07/24
21/07/24
לרישום
- רבין כיתה ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- רבין כיתה ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- רימון כיתה א01/07/24
21/07/24
לרישום
- רימון כיתה ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- רימון כיתה ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- שבילים כיתה א01/07/24
21/07/24
לרישום
- שבילים כיתה ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- שבילים כיתה ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- שדות כיתה א01/07/24
21/07/24
לרישום
- שדות כיתה ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- שדות כיתה ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- שרת כיתה א01/07/24
21/07/24
לרישום
- שרת כיתה ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- שרת כיתה ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- תלמודתורה עץ חיים ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- תלמודתורה עץהחיים ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- תלמודתורה עץחיים א01/07/24
21/07/24
לרישום