נוער מחוזית (יא-יב)

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נווה פרדסים - מהנדסי הדור הבא - מהנדסי הדור הבא ב-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נווה פרדסים - מהנדסי הדור הבא - מהנדסי דור גן-חובה-א

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אקרוג'ם - נבחרת

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אקרוג'ם - קבוצת בנים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אקרוג'ם - עתודה ה' ומעלה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדורסל קהילתי - כ.סל קהילתי אלישבע מ

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קרב מגע - קרב מגע בוגרים מתחיל

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור סל - עתודה ז-ח פעם בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדורגל מעיינות - כדורגל סט אימון

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחת מרחבים - מרכז למידה חשבון

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור סל - כדורסל ג-ד בנות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור סל - כדורסל ג-ד שרת

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור סל - כדורסל כיתה ד'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

הייטיק לגו -מעיינות - הייטק לגו א-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור סל - כיתות א' -ב' בנות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור סל - כדורסל ב-ג פעם

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדורסל קהילתי - כ.סל קהילתי אלישבע ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

דרמה ותאטרון

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדורסל קהילתי - כ.סל קהילתי אלישבע א

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מחול יצירתי/בלט - מחול יצירתי גיל 5

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדורעף מרחבים - כדורעף מרחבים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדורסל קהילתי - כ.סל קהילתי אלישבע ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדורסל קהילתי - כ.סל קהילתי רבין ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

סדנת תכשיטנות לנוער בקיץ

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

להקות המחול הייצוגיות - סדנא כיתות ג' -ד'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

להקות המחול הייצוגיות - כיתות א'-ב' מתנ"ס

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

להקות המחול הייצוגיות - כיתות א'-ב' כרכור

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

להקות המחול הייצוגיות - גילאי 30+

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

להקות המחול הייצוגיות - עתודה כיתות ה' -ז'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

להקות המחול הייצוגיות - נעורים כיתות ז'-ט'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

הורה - חולצת להקה בלבד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

להקות המחול הייצוגיות - גן כרכור

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

להקות המחול הייצוגיות - חיילים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

להקות המחול הייצוגיות - ייצוגית כיתות י'-יא'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

להקות המחול הייצוגיות - גן מתנ"ס

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

בדמינטון - בדמינטון ילדים-נוער

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

בדמינטון - בדמינטון ילדים-נוער

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

בדמינטון - בדמינטון בוגרים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ג'ודו - גודו א-ב פעם בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ג'ודו - גודו ד-ו פעם בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ג'ודו - גודו ב-ד פעם בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

התעמלות אמנותית - ה.אמנותית מתחילות א

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

למידה אור - שפה כיתה ב' שרי

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס ה-ו מתחילים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס מבוגרים מתחיל א

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס מבוגר מתקדמים א

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס מבוגרי מתחיל ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

סייף - סייף ז-יב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדורגל מעיינות - כדורגל ב-ג פעם בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדורגל מעיינות - כדורגל ד-ו פעם בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שחמט - שחמט מתקדמים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

היפ הופ - היפ הופ כיתה א-ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחת נעם - אלקטרונאי צעיר נועם

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחת נעם - תכשיטנות נעם

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נווה פרדסים - ג'ודו גן + א'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נווה פרדסים - מחול - היפ הופ להקה מחצית א

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נווה פרדסים - אלקטרונאי צעיר א-ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נווה פרדסים - ג'ודו גן טרום חובה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

פילאטיס מזרון

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נווה פרדסים - מחול - היפ הופ ז ומעלה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קארטה - קראטה מבוגרים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קפוארה - מתקדמים 7-10

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדורשת - קבוצת אורקה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קפוארה - מתקדמים 11-14

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קפוארה - מבוגרים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קפוארה - מתקדם ומתחיל 14-18

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קפוארה - מתקדמים 7-5

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אקרוג'ם - גן חובה - א'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

חקלאי-ספורט - חקלאי ריצה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כיתת המתנה מעיינות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

הורה - חולצה למשתתפי יום סד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

להקות המחול הייצוגיות - בוגרים -סטודנטים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

להקות המחול הייצוגיות - קמפ אילת נוער מרץ

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

עיצוב תכשיטים מעיינות - חומרים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

עיצוב תכשיטים מעיינות - עיצוב תכשיטים א-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אקרוג'ם - אקרו אקסטרה עתודות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אומנות מהלב - אומנות ג-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אילוף כלבים-צרכים מיוחדים - קב' נוער בוגר 14-18

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

חוויה של חומרים קורס קיץ

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס ז ומעלה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס מבוגר מתקדמים א

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס ט ומעלה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס מבוגרים מתחיל א

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחת שרת - לגו בשרת

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחת מורשה - אורגנית מורשה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

צמרת -כלי נגינה - עולם הקצב ג-ה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

צמרת -כלי נגינה - עולם הקצב ו-ח

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדורגל מעיינות - כדורגל ד-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדורגל מעיינות - כדורגל גן חובה-א1

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מתנס-מהנדסי הדור הבא - מהנדסי דור הבא ג-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס ב-ד מתקדמים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס ד-ו מתחילים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס ג-ה מתקדמים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחת נעם - לגו נועם

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קרמיקה - נוער מתקדמים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

פוקימון כרכור - פוקימון ד-ו חדש

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

צמרת-התעמלות נשים - התעמלות בונה עצם

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אקרוג'ם - גן חובה - א'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אקרוג'ם - עתודה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אלקטרוני צעיר מעיינות - אלקטרונאי צעיר א-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס מבוגרים מתחיל ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס א-ב מתחילים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נווה פרדסים - מחול - בייבי היפ הופ 4-6

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נווה פרדסים - מחול - מחול מודרני ד-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אומנות ויצירה נוה פרדסים - אומנות גן חובה-א

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אילוף כלבים-צרכים מיוחדים - קבוצת ילדים 6-9

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

יוגה ילדים - יוגה ילדים ד'-ו'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

תיכנות סקראץ - תיכנות סקראץ ד'-ה'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אומנות מהלב - חומרים שנתי

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שחמט - שחמט מתחילים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

חומרים חוג ציור לשנה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אול סטארס - העשרה שנתית

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קרב מגע - בוגרים מתחילים ו'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קפוארה - אימון חינוך ביתי 5-8

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קרב מגע - קרב מגע א-ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קרב מגע - בוגרים מתקדמים ו'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אלקטרונאי צעיר - כרכור - אלקטרונאי צעיר א-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מחול יצירתי/בלט - מחול יצירתי ז-ט

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מחול יצירתי/בלט - מחול יצירתי א-ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מחול יצירתי/בלט - מחול יצירתי ד-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

היפ הופ -צמרת - היפ הופ א-ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

היפ הופ -צמרת - היפ הופ ד-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

צמרת זומבה - זומבה נשים ונערות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס ה-ז מתקדמים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מחול יצירתי/בלט - מחול יצירתי גיל 4

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אומנות מהלב - אומנות גן חובה-ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אומנות ויצירה נוה פרדסים - אומנות ב'-ד'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נעם- מהנדסי הדור הבא - מהנדסי הדור הבא ג-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כרכור-דרמה ותיאטרון - דרמה א-ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כרכור-דרמה ותיאטרון - דרמה ד-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

עיצוב תכשיטים - חומרים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

התעמלות אמנותית - מתחילות כיתות ב'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קיטנה באהבה מחזור 1

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

הום סטיילינג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

דמי רישום לליגה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מוכנות לכיתה א

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מחול ואומנות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

צהרון קייטנה בכפר

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

תכשיטנות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

תכשיטנות חומרים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אומנות ויצירה נוה פרדסים - אומנות חומרים שנתי

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

הייטק לגו - הייטק לגו א-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מתנס-מהנדסי הדור הבא - מהנדסי דור הבא א-ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

פוקימון - פוקימון ד-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מתנ"ס-טכנו מדע - טכנוטריק א' ב'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

היפ הופ - היפ הופ כיתה ד-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מדברים עם כלבים - כיתות ג'- ו'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כרטיסיות תרגול חופשי קרמיקה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדורסל קהילתי - כ.סל קהילתי יפה נוף

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אקרוג'ם - כיתות ב' - ד' 1

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אקרוג'ם - אקרוקיד 2 גילאי 4

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ספרדית ילדים - ספרדית ילדים ד'-ו'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס ז ומעלה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

סייף - סייף ד-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחת נעם - חומרים תכשיטנות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

יוגה עם נגה וייס

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נווה פרדסים - מחול - העשרה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נווה פרדסים - מחול - היפ הופ להקה מחצית ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קפוארה - מתחילים+שנהשניה 9-11

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קרב מגע - קרב מגע ג-ה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

חשיבה הכרתית -ימימה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אורגנית - אורגנית מתחילים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אורגנית - אורגנית מתקדמים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קרב מגע - קרב מגע בוגרים מתקדמ

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

צהרון כרכור - כיתת המתנה כרכור

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נעם- מהנדסי הדור הבא - מהנדסי הדור א-ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כרכור - מהנדסי הדור הבא - מהנדסי הדור א-ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כרכור - מהנדסי הדור הבא - מהנדסי הדור ג-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קרמיקה כיתות א'- ב'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

תכשיטנות - תכשיטנות א' ומעלה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

תכשיטנות - תכשיטנות חומרים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור סל - כדורסל כיתה ד-פעם בש

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור סל - כדורסל כיתה ד'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

הייטק לגו - הייטק לגו א-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור סל - כדורסל כיתה ג'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור סל - כדורסל גן חובה - א'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור סל - כדורסל כיתה ב'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור סל - כדורסל כיתה ב פעם בש

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור סל - עתודה ה-ו פעם בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור סל - כדורסל גן חובה-א פעם

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור סל - כדורסל כיתה ג פעם בש

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור סל - עתודה ה' - ו'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור סל - עתודה ז' - ח'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור סל - כדורסל גן חובה-א פעם

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור סל - כיתות ג' -ד' בנות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור סל - כדורסל א-ב פעם בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור סל - כדורסל ג-ד פעם בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדורגל מעיינות - כדורגל גן חובה-א2

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדורגל מעיינות - כדורגל גן חובה-א3

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדורשת - קב' שועלות פעם בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קיטנה קייץ בני ברית - מחנה קט-סל ד' ה'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס ז ומעלה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס ליגה פעם בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס מבוגרים מתקדמים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

פיסול וקדרות - חומרים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדורשת - קבוצת פלאות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כתיבה יוצרת עם איטו אבירם

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מבוכים ודרקונים - כיתות ב' - ג'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

צמרת אורגנית - אורגנית מתחילים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נווה פרדסים - מחול - ליידי היפ הופ

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

תיכנות סקראץ - תיכנות סקרץ כיתות ו'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ציור כיתות א'- ג'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ציור כיתות ד'- ו'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קדרות באובניים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קפואירה טרה - קפואירה טרה 6-8

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קל וחומר-שיעור אנגלית יצירתית - העשרה קל וחומר

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחת מרחבים - מרכז למידה אנגלית

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחת מרחבים - מרכז למידה שפה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קהילות שרות | לפיוט יש בית

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

חוויה של חומרים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

צמרת קרב מגע - צמרת כיתות א' ב'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טכנוטריק כרכור - טכנו טריק א-ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

פוקימון מעיינות - כיתות ד'- ו'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מהנדסי הדור הבא - מעיינות - מהנדסי הדור א-ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מהנדסי הדור הבא - מעיינות - מהנדסי הדור ג-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור סל - כדורסל א-ב שרת

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור סל - כדורסל ב-ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור סל - גן חובה - א'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נוה פרדסים - מרכז למידה - מתמטיקה א-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור סל - כדורסל א-ב בנות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס ד-ו מתחילים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

צמרת אורגנית - אורגנית מתקדמים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

תורה ודרך ארץ - תורה ודרך ארץ

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קל וחומר-שיעור אנגלית יצירתית - קל וחומר ה-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

חקלאי-מחול - מחול חקלאי תיכון

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קהילה יוצרת - נהר החיים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קפוארה - מבוגרים פעם בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

חקלאי-מחול - מחול חקלאי חטיבה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קפוארה - אימון לנשים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

b כייף - הרשמה מוקדמת Bכיף

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדורסל קהילתי - כ.סל קהילתי פעמיים ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס מבוגר מתקדמים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס ב-ד מתקדמים פעם

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס ז ומעלה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס ג-ה מתקדמים פעם

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס ה-ו מתחילים פעם

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס ליגה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס א-ב מתחילים פעם

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קורס קסם - קוסמים צעירים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

929 קבוצת לימוד תנך

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

חקלאי-ספורט - חקלאי ניווט ספורטיבי

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מבוכים ודרקונים - כיתות ד'- ו'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

צהרון מרחבים - צהרון מרחבים א

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

צהרון מרחבים - צהרון מרחבים ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

עיצוב ופיסול קרמי

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

לתפור בכיף

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

בוגרים ליגה ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

בדמינטון - בדמינטון בוגרים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

בדמינטון - משחק ליגה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מדברים עם כלבים - גן חובה עד כיתה ב'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

לצמוח מבפנים - התפתחות אישית סמ' ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

לצמוח מבפנים - כלים להתפתחות אישית

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אנימציה ובינה מלאכותית כיתות ד'- ו'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נווה פרדסים - מחול - מחול יצירתי גיל 4-6

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נווה פרדסים - מחול - מחול מודרני א-ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נוה פרדסים - מרכז למידה - אנגלית ז-יב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נוה פרדסים - מרכז למידה - מתמטיקה ז-יב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

גיטרה - גיטרה ד' ומעלה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קיטנה קייץ בני ברית - מחנה לבוגרי ו' ז' ח'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קיטנה קייץ בני ברית - מחנה ליומיים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קיטנה קייץ בני ברית - מחנה חלקי

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קדרות ופיסול קרמי משולב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נוער ארצית (יא-יב)

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

דרמה כרכור - דרמה כיתות א' ג'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

דרמה כרכור - דרמה כיתות ד' ו'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס ה-ז מתקדמים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס ט ומעלה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס א-ב מתחילים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ילדים א לאומית (ח)

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קט סל א (ו)

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קט סל א רבין (ו)

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ילדים ב שרת (ז)

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כרכור - טכנו מדע - טכנוטריק ג' ד'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ילדים ב רבין (ז)

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כרכור - טכנו מדע - טכנוטריק א' ב'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ילדות (ז)

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קט סל ב (ה)

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

תיק קטן 40

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדורעף מרחבים - כדורשת פולי

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קט סל ב שרת (ה)

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדורשת - קבוצת שועלות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נווה פרדסים - ג'ודו ב' ומעלה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אורגנית נוה פרדסים - אורגנית מתחילים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אורגנית נוה פרדסים - אורגנית מתקדמים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נוה פרדסים - מרכז למידה - אנגלית א-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

צמרת קרב מגע - צמרת כיתות ד' ו'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קרב מגע - קרב מגע נוער

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

פיסול וקדרות - קדרות חומרים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

סטיילינג ריגשי

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ערבית מדוברת

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קרמיקה כיתות ג'- ו'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אילוף כלבים-צרכים מיוחדים - קב' נוער צעיר 10-13

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

התעמלות אמנותית - ה.אמנותית נבחרת צעיר

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ציור ורישום

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נערים ב מחוזית (ט)

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ילדים א מחוזית (ח)

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדורשת - קבוצת לביאות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

התעמלות אמנותית - ה.אמנותית נבחרת בוגר

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אולפן ללימוד השפה העיברית - אולפן ללימוד השפה הע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

לגו-צרכים מיוחדים - קבוצת ילדים 7-9

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

לגו-צרכים מיוחדים - קב' נוער צעיר 10-14

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נערים א ארצית (ט)

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ג'ודו - ג'ודו ז ומעלה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ג'ודו - ג'ודו טרום חובה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ג'ודו - ג'ודו נבחרת צעירה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ג'ודו - ג'ודו קבוצה תחרותית

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ג'ודו - ג'ודו גן

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ג'ודו - ג'ודו ב-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ג'ודו - ג'ודו גן חובה +א

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ג'ודו - ג'ודו בנות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ג'ודו - ג'ודו ד-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ג'ודו - ג'ודו א-ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ג'ודו - ג'ודו אימון בוגרים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ג'ודו - ג'ודו נבחרת בוגרת

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ג'ודו - גודו גילאי גן פעם בש

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

עיצוב תכשיטים - תכשיטנות שרת

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

תיק

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קל וחומר-שיעור אנגלית יצירתית - קל וחומר ג-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אילוף כלבים-צרכים מיוחדים - קבוצת בוגרים 19-29

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ערכת ביגוד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדורגל

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מדעים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אלקטרונאי נעם - אלקטרונאי צעיר א-ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדורסל קהילתי - כדורסל קהילתי פעמיים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כיתה המתנה מרחבים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טכנוטריק מעיינות - טכנוטריק מעיינות 2

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נווה פרדסים - מחול - ליידי היפ הופ ניסיון

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

סדנת תפירה קיץ

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מתנ"ס-טכנו מדע - טכנוטריק ג' ד'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טכנוטריק מעיינות - טכנוטריק מעיינות 1

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

פרוגרס - פרוגרס 3-4

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

פרוגרס - פרוגרס 4-5

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

פרוגרס - פרוגרס 5-7

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

צהרון רבין - כיתת המתנה רבין

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

סיפורים בתנועה - סדנאות ליווי התפתחות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

סיפורים בתנועה - סיפור בתנועה 5-3

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

סיפורים בתנועה - סיפור בתנועה גיל 2-4

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מבוכים ודרקונים נוה פרדסים - כיתות ב-ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מבוכים ודרקונים נוה פרדסים - כיתות ד-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדורשת - קבוצת כדורשת

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

בניית אתרים בוורדפרס

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אולפן עיברית - אולפן עיברית

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

סדנת כתיבה יוצרת - סדנת כתיבה יוצרת

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת פסח - קרב מגע פסח א-נוער

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת פסח - מחנה אקרוג'ים פסח

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת פסח - מחנה כדורסל יומיים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת פסח - מחנה כדורסל פסח

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת פסח - קרב מגע פסח בוגרים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת פסח - קייטנת טניס פסח

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

עיצוב תכשיטים - עיצוב תכשיטים א-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

תכשיטנות - עיצוב תכשיטים א-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קדרות - חומרים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

פוקימון - פוקימון ד-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

יוגה - יוגה 3 פעמים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מפגש מבוא לסדנת הדרכת הורים ב'גישת שפר'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ערכת מדי משחק לנוער

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ערכת מדי אימון

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אול סטארס - אול סטארס ב-ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

הרצאה: התמודדות עם חוצפה 6.8.23

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נינג'ה - ה-ו פעם בשבוע (ב)

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

יוגה לנערות גילאי 12-18

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ימימה-חשיבה הכרתית - ימימה בזום

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אול סטארס - אול סטארס ד-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מדברים עם כלבים נוה פרדסים - ג-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טרום תחרותי

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס תחרותי מתקדמים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

הייטק - א-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

תכשיטנות - עיצוב תכשיטים חומרים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

למידה אור - שפה כיתה ג'-ד' שרי

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

למידה אור - שפה כיתות ג'-ד' שרי

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

הרצאה: מריבות בין אחים 12.7.23

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

למידה אור - אנגלית כיתה ד' אורנה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

למידה אור - אנגלית כיתה ה' אורנה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

למידה אור - שפה כיתה א' שרי

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

למידה אור - הוראה מתקנת כיתה א'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

למידה אור - שפה כיתות ה'- ו' שרי

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

למידה אור - הוראה מתקנת כיתות ב'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

למידה אור - הוראה מתקנת כיתות ד'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

למידה אור - מתמטיקה כיתות ט'-י'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

למידה אור - מתמטיקה כיתות ז'-ח'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

למידה אור - מתמטיקה כיתות יא'-יב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

למידה אור - אנגלית כיתות ה'-ו' ל

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

למידה אור - אנגלית כיתות ז' -ח'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

למידה אור - אנגלית כיתה ט' ליאת

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

למידה אור - חשבון כיתות ד'-ו' מר

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדורסל קהילתי - כדורסל קהילתי אלישבע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

להקות המחול הייצוגיות - חולצת להקה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אקרוג'ם - אקרוקיד 1 גילאי 4

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - טניס א-ב מתחילים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

צהרון מרחבים - צהרון מרחבים ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

בדמינטון צרכים מיוחדים - בדמינטון 10-15

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

יוגה לילדים צרכים מיוחדים - יוגה גילאי 9-14

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

יוגה לילדים צרכים מיוחדים - יוגה גילאי 4-8

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מרכז משחק-הורים וילדים (גילאי 4-10 ) - קבוצה 1

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

פיסול למבוגרים (גילאי 21+) - חומרים פיסול

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

פיסול למבוגרים (גילאי 21+) - פיסול למבוגרים 21+

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טכנוטריק כרכור - חומרים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדורסל קהילתי - כדורסל קהילתי סנו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

חודש הספורט והנפש

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אייקידו - אייקידו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אומנות לבעלי צרכים - אומנות לבעלי צרכים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

הוקי גלגליות - מתחילים א-ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

הוקי גלגליות - מתחילים ג-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אול סטארס - אול סטארס גן חובה-א

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מרכז משחק-הורים וילדים (גילאי 4-10 ) - קבוצה 2

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מדברים עם כלבים נוה פרדסים - גן חובה -ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

רעים - מסיבת סוף שנה רעים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדורסל נשים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

סיור טעימות שוק לוינסקי 4.3.24

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

סיור מזמר תל אביב 20.11.23

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

סיור בעקבות משוררים בחדרה ובנימינה 16.10.23

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

סדרת סיורים למורים בשבתון

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

למידה אור - אנגלית כיתה ג' אורנה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

למידה אור - אנגלית פעם בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

למידה אור - חשבון כיתות ז'-ח' מר

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

למידה אור - חשבון כיתות ט'-י' מר

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

למידה אור - חשבון כיתות יא'-יב'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

למידה אור - מתמטיקה כיתות א'-ב'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

למידה אור - מתמטיקה כיתות ג'-ד'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

למידה אור - מתמטיקה כיתות ה'-ו'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

למידה אור - מתמטיקה פעם בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אלקטרוניקה שרת - אלקטרונאי צעיר א-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

הדרך לעצמאות פיננסית - מפגש מבוא

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כתיבה יוצרת - מפגש מבוא

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

לצמוח מבפנים - מפגש מבוא לצמוח

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קורס קסם - העשרה לכל השנה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טכנוטריק כרכור - פיזי טק ג-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קפואירה טרה - קפואירה טרה 4-6

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נינג'ה - ג-ד פעם בשבוע (ב)

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נינג'ה - א-ב פעם בשבוע (ב)

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נינג'ה - מחנה פסח 5 ימים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נינג'ה - מחנה פסח יום בודד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נינג'ה - א-ב פעם בשבוע (ה)

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נינג'ה - ג-ד פעם בשבוע (ה)

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נינג'ה - ה- ו פעם בשבוע (ה)

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נינג'ה - 5-6 פעם בשבוע (ב)

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נינג'ה - 5-6 פעם בשבוע (ה)

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נינג'ה - א-ב פעמיים בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נינג'ה - ג-ד פעמיים בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נינג'ה - גילאי 5-6 פעמיים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

נינג'ה - ה-ו פעמיים בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

להקות המחול הייצוגיות - יום סדנאות מחול פסח

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות: