נהלי הרשמה וביטול קתדרה

אנחנו מברכים אותך על הצטרפותך למשפחת הקתדרה ומאחלים לך שנת לימודים פורה ומהנה.

  • ההרשמה לקורסים של הקתדרה מחייבת מילוי טופס הרשמה, הרישום יתבצע טלפונית / במשרדי הקתדרה / באתר.
  • מחיר הקורס כולל דמי הרשמה בסך 200 ₪ אשר ייגבו רק לאחר פתיחת הקורס בפועל.
  • הקתדרה מתחייבת למינימום 35 שיעורים בשנה בחוג חד שבועי, מחיר הקורס מחושב ללא חגים ונפרס באופן אחיד על חודשי השנה, אין תשלום על חגים ולכן אין תשלום מוזל בחודשים שיש בהם חגים.

תנאי תשלום- ברירת המחדל של פריסת התשלומים הינה כמספר חודשי הקורס, במידה ומעוניינים לפרוס לפחות תשלומים יש לפנות

למזכירות המתנ"ס, ניתן לשלם בצ'קים או בכרטיס אשראי בתשלומים ללא ריבית וללא תפיסת המסגרת.

הנחות: הנחות ניתנות על קורס שנתי או קורס סמסטריאלי, לא יינתנו הנחות על טיולים, הרצאות ואירועים קהילתיים.

  • 5% הנחה לקורס שני, הזול מבניהם | 10% הנחה לקורס שלישי, הזול מבניהם | 5% הנחה לבן/בת זוג | 10% הנחה לאזרח ותיק

 ולנכי צה"ל   * אין כפל הנחות

  • הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתוכנית הלימודים, בסגל ההוראה ובמועדי הקורסים,במקרה של שינוי תישלח

לנרשמים הודעה בהתאם.

  • פתיחת קורס מותנית במספר הנרשמים, הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לסגור קורס גם לאחר פתיחתו, עקב מיעוט משתתפים.
  • ההרשמה הינה לשנת פעילות שלמה או למהלך קורס שלם, לא ניתן להירשם לחודשים בודדים.הרשמה למורים בשבתון : על אחריותו של המורה להגיש לקרנות ההשתלמות סילבוס, קבלות ואישור סיום לימודים על מנת להיות זכאי להחזר כספי, דמי הרשמה בסך 200 ₪ מתוך מחיר הקורס, יגבו רק לאחר פתיחת הקורס בפועל עבור כל קורס.
  • יש להירשם לקורס בקתדרה לפני או במקביל להרשמה באתר הקרן, אם הקרן לא תאשר את הקורס, ניתן לבטל ללא דמי ביטול.
  • בגין חומרים יגבה סכום חד פעמי בתחילת הקורס ואין עליו החזר.

 

נהלי ביטול:

את ההודעה בדבר ביטול ההתקשרות יש לשלוח בדוא"ל neomi@pardesha.matnasim.co.il ולאשר קבלת הדוא"ל.

ביטולים עד לתחילת הקורס  

ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום ההרשמה ועד 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת הקורס, שיעור דמי הביטול: 5% מערך העסקה או 100 ₪ הנמוך מבניהם.

במקרה של ביטול מתחת ל 14 ימים לפני מועד תחילת הקורס – יחוייבו דמי הרישום.

 

ביטולים לאחר תחילת הקורס

ביטול חוגים

בקשת ביטול שתוגש עד ל-15 לכל חודש תחייב את המשתתף בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש והמשתתף רשאי להישאר עד לסוף אותו חודש.  בקשת ביטול שתוגש לאחר ה-15 לכל חודש תחייב את המשתתף בתשלום שכר הלימוד גם בעבור החודש העוקב והמשתתף רשאי להישאר עד לסוף החודש העוקב. 

  • בגין חומרים יגבה סכום חד פעמי בתחילת הקורס ואין עליו החזר.

ביטול קורסים

ביטול קורס שנתי – תשלום יחסי עד תאריך הביטול בתוספת דמי טיפול 250 ₪

ביטול קורס סמסטריאלי תשלום יחסי עד תאריך הביטול בתוספת דמי טיפול 150 ₪

* מעבר מקורס לקורס יתאפשר עד שבועיים מפתיחת הקורס.

* הנוכחות במפגשים היא על אחריות המשתתפים, אין החזרים כספיים על חיסורים והיעדרויות, השלמת שיעורים תתאפשר ככל הניתן בתיאום עם המנחה ועל בסיס מקום פנוי, במידה ויבטלו שיעורים ביוזמת הקתדרה מכל סיבה שהיא, הקתדרה תשלים/תבצע החזר כספי.

במקרה של ביטול משתתף שהוא אזרח ותיק ומעל לגיל 65 או בעל מגבלות המוגדרות בחוק שוויון לזכויות לאנשים עם מוגבלויות (התשנ"ח – 1998) (קרי: אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית קבועה או זמנית אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי) או עולה חדש (עד 5 שנים) מוארכת זכות הביטול במקרה זה - ל-4 חודשים.