קייטנה מועדים רישום
- אלונים כיתה א01/07/24
21/07/24
לרישום
- אלונים כיתה ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- אלונים כיתה ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- ג'ודו מחיר לשבוע22/07/24
08/08/24
לרישום
- ג'ודו מחיר לשבועיים22/07/24
08/08/24
לרישום
- העגול כיתה א01/07/24
21/07/24
לרישום
- העגול כיתה ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- העגול כיתה ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- חורב כיתה א01/07/24
21/07/24
לרישום
- חורב כיתה ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- חורב כיתה ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- יודע/ת לשחות22/07/24
01/08/24
לרישום
- יודע/ת לשחות01/07/24
17/07/24
סגור
- ישורון כיתה א01/07/24
21/07/24
לרישום
- ישורון כיתה ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- ישורון כיתה ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- כרכור כיתה א01/07/24
21/07/24
לרישום
- כרכור כיתה ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- כרכור כיתה ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- לא יודע/ת לשחות22/07/24
01/08/24
לרישום
- מורשה כיתה א01/07/24
21/07/24
לרישום
- מורשה כיתה ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- מורשה כיתה ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- מחנה כדורגל22/07/24
01/08/24
לרישום
- מחנה כדורסל מקצועי01/07/24
17/07/24
לרישום
- מידה 1022/07/24
01/08/24
לרישום
- מידה 1201/07/24
17/07/24
לרישום
- מידה 1222/07/24
01/08/24
לרישום
- מידה 1401/07/24
17/07/24
לרישום
- מידה 1422/07/24
01/08/24
לרישום
- מידה 1601/07/24
17/07/24
לרישום
- מידה 1622/07/24
01/08/24
לרישום
- מידה 1801/07/24
17/07/24
לרישום
- מידה 1822/07/24
01/08/24
לרישום
- מידה 822/07/24
01/08/24
לרישום
- מידה M01/07/24
17/07/24
לרישום
- מידה S01/07/24
17/07/24
לרישום
- מידה S22/07/24
01/08/24
לרישום
- מעיין כיתה א01/07/24
21/07/24
לרישום
- מעיין כיתה ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- מעיין כיתה ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- מעיינות כיתה א01/07/24
21/07/24
לרישום
- מעיינות כיתה ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- מעיינות כיתה ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- מרחבים כיתה א01/07/24
21/07/24
לרישום
- מרחבים כיתה ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- מרחבים כיתה ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- נועם כיתה א01/07/24
21/07/24
לרישום
- נועם כיתה ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- נועם כיתה ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- צהרון יולי ישורון01/07/24
21/07/24
לרישום
- צהרון יולי כרכור01/07/24
21/07/24
לרישום
- צהרון יולי מורשה01/07/24
21/07/24
לרישום
- צהרון יולי מעיינות01/07/24
21/07/24
לרישום
- צהרון יולי מרחבים01/07/24
21/07/24
לרישום
- צהרון יולי נועם01/07/24
21/07/24
לרישום
- צהרון יולי רבין01/07/24
21/07/24
לרישום
- צהרון יולי רימון01/07/24
21/07/24
לרישום
- צהרון יולי שדות01/07/24
21/07/24
לרישום
- צהרון יולי שרת01/07/24
21/07/24
לרישום
- קבוצה A כיתה ד01/07/24
17/07/24
סגור
- קבוצה B כיתה ד01/07/24
17/07/24
סגור
- קבוצה C כיתה ד01/07/24
17/07/24
סגור
- קבוצה D כיתה ד01/07/24
17/07/24
סגור
- קיטנה באהבה מחזור 101/07/24
21/07/24
סגור
- קייטנת כדורסל22/07/24
01/08/24
לרישום
- רבין כיתה א01/07/24
21/07/24
לרישום
- רבין כיתה ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- רבין כיתה ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- רימון כיתה א01/07/24
21/07/24
לרישום
- רימון כיתה ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- רימון כיתה ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- שבילים כיתה א01/07/24
21/07/24
לרישום
- שבילים כיתה ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- שבילים כיתה ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- שדות כיתה א01/07/24
21/07/24
לרישום
- שדות כיתה ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- שדות כיתה ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- שרת כיתה א01/07/24
21/07/24
לרישום
- שרת כיתה ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- שרת כיתה ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- תלמודתורה עץ חיים ב01/07/24
21/07/24
לרישום
- תלמודתורה עץהחיים ג01/07/24
21/07/24
לרישום
- תלמודתורה עץחיים א01/07/24
21/07/24
לרישום
הקיטנה של אקרוג'ם 214/07/24
08/08/24
לרישום
הקיטנה של אקרוג'ם 314/07/24
08/08/24
לרישום
הקיטנה של אקרוג'ם שב14/07/24
08/08/24
לרישום
הקייטנה של אקרוג'ם14/07/24
08/08/24
לרישום
הרשמה מוקדמת B כייף02/07/24
18/07/24
סגור
מחנה קפוארה22/07/24
01/08/24
לרישום
נינג'ה סקול מחנה קיץ04/08/24
08/08/24
לרישום
קייטנה ג'ודו22/07/24
08/08/24
לרישום
קייטנת כדורסל 5 ימים22/07/24
01/08/24
לרישום