צהרון מורשה - צהרון יולי מורשה

ימים ושעות פעילות: 02/07/2023 עד 20/07/2023

עלות:720

צהרון מעיינות - צהרון יולי מעיינות

ימים ושעות פעילות: 02/07/2023 עד 20/07/2023

עלות:720

צהרון נועם - צהרון יולי נועם

ימים ושעות פעילות: 02/07/2023 עד 20/07/2023

עלות:720

צהרון רימון - צהרון יולי רימון

ימים ושעות פעילות: 02/07/2023 עד 20/07/2023

עלות:720

צהרון שרת - צהרון יולי שרת

ימים ושעות פעילות: 02/07/2023 עד 20/07/2023

עלות:720