in

 
תכנית "רעים" הינה מסגרת חברתית - העשרתית תומכת שמטרתה הרחבת המעגל החברתי ופיתוח המיומנויות החברתיות למבוגרים, נוער וילדים המתמודדים עם קשיים במישור החברתי, לרוב על רקע של לקויות למידה, תקשורת ו/או הסתגלות. במתנ"ס פרדס חנה כרכור פועלות שתי קבוצות - קבוצת נוער צעיר (גילאי 10-13) וקבוצת נוער בוגר (גילאי 14-18).

מטרות הקבוצה הן הרחבת המעגל החברתי ומתן מענה לשעות הפנאי, תוך הקניית מיומנויות חברתיות- הקבוצה מאפשרת לתרגל מיומנויות חברתיות בסביבה חמה ותומכת. בנוסף, הקבוצה עצמה מהווה קבוצת השתייכות קבועה ומשמעותית עבור חבריה- הפעילויות בקבוצה מונחות ודרכן נעשית הקנייה של כישורי חיים ומיומנויות חברתיות, כגון: עבודה על הבנת קודים חברתיים, שיחה והקשבה, גמישות, פתרון קונפליקטים ועוד.

מסגרת: חברי הקבוצה נפגשים במתנ"ס אחת לשבוע, לפגישה בת שעה וחצי, בעלת אופי חברתי, הכוללת שיחות, סדנאות, העשרה ובנוסף, בילויים משותפים מחוץ למתנ"ס. במקביל, נערכים אירועים ארציים, המאפשרים מפגש בין הקבוצות של "רעים" ברחבי הארץ והרחבת המעגל החברתי של המשתתפים.

המנחה: אביה צבי, בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה ומדעי הקוגניציה.

מידע נוסף על רעים - חפשו ברשת את "תכנית רעים"
לפרטים ניתן לפנות לאביה- 052-3826118