זה”ב בגן

קבוצת מתנדבים גמלאים הפועלת בגני ילדים במתכונת של מתנדב קבוע ביום קבוע בגן קבוע.

קבוצת המתנדבים מ ונחית באופן קבוע במפגשים חודשיים בהם מקבלים המתנדבים העשרה אישית בתחומים הרלוונטיים לעבודת ההתנדבות וסיוע מעשי בחומרי לימוד ועבודה לשימוש ב גן הינכם מוזמנים להצטרף לקבוצות זה”ב בגן ולסייע בהרחבת הפרוייקט.

איש קשר: רן סלע 052-2855574