• להורדת הטופס: לחצו כאן •

 

 

טופס ביטול השתתפות בקורס בקתדרה

1. אין במילוי הטופס הבטחה כלשהי בדבר הזיכוי המבוקש.

2. הביטול יכנס לתוקף, לאחר אישור הרכז/ת.

ביטולים עד לתחילת הקורס ניתן לבטל עסקה תוך 14 ימים מיום ההרשמה ועד 14 ימי עסקים לפני מועד תחילת הקורס, שיעור דמי הביטול: 5% מערך העסקה או 100 ₪ הנמוך מבניהם.

במקרה של ביטול מתחת ל 14 ימים לפני מועד תחילת השירות – לא יוחזר ודמי הרישום.
ביטולים לאחר תחילת הקורס

ביטול קורסי אומנות בקשת ביטול שתוגש עד ל-15 לכל חודש תחייב את המשתתף בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש והמשתתף רשאי להישאר עד לסוף אותו חודש. בקשת ביטול שתוגש לאחר ה-15
לכל חודש תחייב את המשתתף בתשלום שכר הלימוד גם בעבור החודש העוקב והמשתתף רשאי להישאר עד לסוף החודש העוקב.
· בגין חומרים יגבה סכום חד פעמי בתחילת הקורס ואין עליו החזר.

ביטול קורסי ידע ביטול החל מיום פתיחת הקורס ועד המפגש הרביעי יחוייב ב 25% מעלות הקורס.

ביטול החל מהמפגש החמישי יחוייב המשתתף ב- 50% מעלות הקורס.

ביטול החל מהמפגש השמיני – יחוייב ב - 80% מעלות הקורס
נהלי הביטול אינם תקפים לקורסי קיץ בהם החל מהמפגש השני אין החזר כספי

ימולא ע"י המשתתף:

תאריך : ___________  שם המשתתף: ____________  שם המשפחה:________________

 

כתובת: _______________________ טלפון:_____________ 

 

הנני מבקש לבטל השתתפות בפעילות / קורס :

שם הקורס : ___________________________  שם המנחה : _________________________

 

פרטי כרטיס אשראי לזיכוי:

סוג הכרטיס: ____________ מס' כרטיס: _______/_______/_______/_______תוקף: _______ 

שם בעל הכרטיס: _____________________ מס' ת.ז: _______________________________

 

במידה ושולם בשקים/מזומן שיק לפקודת: __________________________

 

נימוקים לבקשה:

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

                                                                        חתימת המבקש: _______________________

=======================================================================

ימולא ע"י המזכירה:

זיכוי בסך : _______________

דמי ביטול : _______________

סה"כ לזיכוי: ______________

 

הערות: _________________________________________________________________

 

תאריך: ________________ חתימת הרכז: ________________ סה"כ לזיכוי: ______________

ימולא ע"י המנהל:

הערות : ________________________________________________________________

 

                                                                         סה"כ ההחזר: ____________________

 

 

תאריך: __________________                                חתימת המנהל: ___________________