בקשת העברה מחוג לחוג תשפ"ד

הנחיות למילוי הטופס:

נא להחזיר למייל: pardesch@matnasim.org.il
ולוודא קבלת הפקס/מייל במזכירות.


• הבקשה להעברה מחוג לחוג חייבת להתבצע אך ורק בחודש שקודם לחודש ההעברה.

• נא להקפיד ולמלא את כל הפרטים.

שולם ב
פרטי כרטיס אשראי (למקרה של תוספת במחיר או זיכוי)
* העברה לא תבוצע אם לא ימולאו כל הפרטים
חתמו כאן
סמנו V ליד "אני לא רובוט"