בקשת העברה מחוג לחוג תשפ"ג

הנחיות למילוי הטופס:

• הבקשה להעברה מחוג לחוג חייבת להתבצע אך ורק בחודש שקודם לחודש ההעברה.
• נא להקפיד ולמלא את כל הפרטים.

שולם ב
פרטי כרטיס אשראי (למקרה של תוספת במחיר או זיכוי)
* העברה לא תבוצע אם לא ימולאו כל הפרטים
חתמו כאן
סמנו V ליד "אני לא רובוט"