חקלאי-מחול - מחול חקלאי חטיבה
חקלאי-מחול - מחול חקלאי תיכון
חקלאי-ספורט - חקלאי ניווט ספורטיבי
חקלאי-ספורט - חקלאי ריצה