אלקטרונאי נעם - אלקטרונאי צעיר א-ג
הייטק - א-ד
נעם- מהנדסי הדור הבא - מהנדסי הדור א-ב
נעם- מהנדסי הדור הבא - מהנדסי הדור הבא ג-ד
פוקימון - פוקימון ד-ו
תכשיטנות - עיצוב תכשיטים א-ד