חיפוש באתר

הסכם צהרון לילדי בית ספר תשפ"ג

• להורדת הטופס: לחצו כאן •

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

הסכם צהרון לילדי בית ספר תשפ"ג

 

בין: "מרכז כנה מאיר" מתנ"ס פרדס חנה – כרכור

(להלן "המתנ"ס")

 

לבין ההורים:

 

שם פרטי ומשפחה (האם ): _________________ת"ז_____________ טל' עבודה _______________

 

נייד__________________ דאר אלקטרוני _______________________________

 

שם פרטי ומשפחה ( האב): ________________ ת"ז: ______________ טל' עבודה: ______________

 

נייד: __________________   דאר אלקטרוני______________________________

 

כתובת : _______________________________ טל' בית __________________

 

שם פרטי ומשפחה הילד :_________________   ת"ז___________________

 

תאריך לידה: ___________ כיתה:__________    ביה"ס:_______________

 

 

הואיל           והמתנ"ס ינהל בשנת הלימודים תשפ"א צהרונים לילדי כיתות א'-ג'  

                    

הואיל          וההורה מבקש כי בנו/בתו (להלן: "התלמיד") ייקח חלק בצהרון במשך שנת הלימודים

                    תשפ"א.

 

                     אי לכך הוצהר והוסכם כדלקמן:

 

1.      המתנ"ס ינהל צהרון בביה"ס בשנת הלימודים תשפ"ג, החל מתאריך 01.09.2022 בשנת הלימודים תשפ"ג (עפ"י לוח משרד החינוך)

2.      שעות הפעילות של הצהרון בימים א' – ה' יהיו  משעת סיום לימודי התלמיד בבית הספר עד השעה17:00.

3.      בחופשות – הצהרון יפעל בין השעות  07:30  ל- 16:30, למעט ימי שישי  וערבי חג. לוח חופשות יימסר  בפתיחת השנה. (עפ"י לוח חופשות תמ"ת) .

 

                     התחייבות המתנ"ס:

 

1.      המתנ"ס יספק לתלמיד/ה ארוחה חמה וארוחת מנחה בכל יום פעילות.

 

2.      באחריות המתנ"ס:  שני חוגים, הכנת שיעורי בית על פי רצון הילד, פעילות העשרה וסדנאות.

 

3.      המתנ"ס שומר לזכותו אפשרות לסגירת הצהרון עקב מיעוט משתתפים בהודעה של חודש מראש.

 

 

 

 

 

 

4.      בימי שביתה מלאים של משרד החינוך מתחייב המתנ"ס להפעיל את הצהרון במתכונת זהה להפעלתו בחופשות וזאת החל מהיום השני לשביתה. בתוספת של  50 ₪ ליום  ובלבד שתתאפשר  פעילות הצהרון בביה"ס.

 

 

    התחייבות ההורה:

 

1.      ההורה מתחייב להבהיר לתלמיד כי עליו להתנהג באורח ראוי בצהרון. ההורה מודע כי לטובת כלל התלמידים בצהרון, באם מי מהתלמידים יתנהג באורח חריג, תהיה למתנ"ס הזכות להוציאו מכלל מקבלי השרות בצהרון.

 

2.      א. ההורה מתחייב להגיע בזמן לקחת את הילד מהצהרון. אי הגעה בזמן תגרור חיוב בתשלום של 20 ₪ , בגין כל רבע שעה איחור. ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יגרמו להוצאת התלמיד מן הצהרון בהתאם לשיקולי מדיניות הנהלת המתנ"ס.

   

     ב.  האיסוף ייעשה על ידי ההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי 

     אדם אחר יאסוף את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם,         

     בכתב בנספח להסכם זה.

 

          ג. איסוף ילד להורים פרודים ו/או גרושים ייעשה בהתאם להחלטת בית     

           משפט בדבר סדרי ראייה ו/ או  הצהרת הורים בכתב, אותה יש למסור

           למתנ"ס  מראש וכנגד חתימת שני ההורים ע"ג הטופס.

 

           חתימה: ________________ .

 

3.      על ההורה לדווח לצהרון על מחלה כרונית כלשהיא ממנה סובל הילד ולמלא טופס על מצבו הבריאותי. אין לשלוח לצהרון ילד חולה או במקרים הבאים: חום, תולעים, דלקת עיניים, שלשולים, או כל מחלה מדבקת שיש בה סיכון לילדים אחרים או לילד עצמו. לאחר תקופת המחלה יש לצרף אישור רפואי המאשר את חזרתו של הילד לפעילות סדירה. ההורה מתחייב לידע את צוות הצהרון על כל שינוי משמעותי במצב בריאותו של הילד.

 

4.      העברת מידע בין צוות בית הספר לצוות הצהרון:

 

ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב  ילד הצהרון (חום, חבלה וכיו"ב), וכן על היעדרות הילד מבית הספר.

 

 

.תנאי תשלום:

 

1.      ילדי כיתות א' וב' - תשלום חודשי בסך 735 שקלים, ילדי כיתות ג' - תשלום חודשי בסך של 870 ₪  לצהרון עד השעה 17:00  בחודשים ספטמבר עד יוני.

2.      ימי שביתה: תוספת של 50 ₪ ליום לילד . ובתנאי שהמתנ"ס יוכל לפעול בבתי הספר.

 

 

3.   דמי ביטול צהרון 150  ₪.

4.   ביטול בעקבות התפשטות נגיף הקורונה:

                     א.         המתנ"ס יהיה רשאי לצמצם/להפסיק/לבטל/לסגור כליל חוג על פי הוראות והנחיות משרד הבריאות או כל משרד או גוף רגולטורי אחר שיורה לעשות כך בשל מגפת הקורונה או בשל אירועים הקשורים במגפה זו.

                     ב.         המתנ"ס יזכה את המשתתף בסכום ששולם או ישלים חוג אשר יבוטל בעקבות התפשטות נגיף הקורונה (סגר, בידוד, הגבלה זו או אחרת אשר תיכנס לתוקף), לפי בחירתו של המתנ"ס ובהתאם להוראות כל דין בנושא זה.

 

5.      התשלום יתבצע בהמחאות או באמצעות כרטיס אשראי.

6.   התשלום יעשה ב-10 תשלומים בסך 735 ₪ לילדי כיתות א'-ב' וילדי כיתות ג' 870 ₪           

      כ"א לחודשים ספטמבר 2022  ועד יוני  2023 .

 

*תכנית ניצנים

 

פרטי כרטיס אשראי:

 

שם משפחה

שם פרטי

ת"ז

 

שם/ סוג כרטיס אשראי

מספר כרטיס

 

תוקף

 

סה"כ לתשלום

מס' תשלומים

 

תנאי ביטול :

 

1.      באם  ההורה יבקש להפסיק את שהות התלמיד בצהרון, יודיע על כך ההורה בכתב למתנ"ס על ההורה לוודא קבלת אישור פקס בכתב. ההורה מתחייב להמשיך לשלם את התשלומים עבור הצהרון עד סוף החודש שלאחר הודעתו, התלמיד יוכל להמשיך להשתתף בפעילות הצהרון עד לתם ימי התשלום. לדוגמא הורה שיודיע על עזיבת הצהרון ב 15 למרץ ישלם עד ה 30 במרץ. 

 

2.      מובהר כי בכל מקרה לא יבטל ההורה המחאות שנתן והחזר כספי, במקרים הנדרשים, ייעשה ע"י המתנ"ס.

 

3.       תוקף הסכם זה מיום 01.09.2022  ועד  30.6.2023 .

 

הנני מצהיר כי קראתי את תוכנו של ההסכם ואני מקבל את כל תנאיו.

 

_____________________                         _______________________

        ההורה                                                                המתנ"ס

 

ט.ל.ח

מ.ב.7359

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצהרת בריאות

 

שם הישוב                            שם הצהרון______________________

 

אל צוות הצהרון: _________ "מרכז כנה מאיר " – מתנ"ס פרדס חנה כרכור

 

מאת הורי הילד/ה_________________________________________

                             שם פרטי ומשפחה           ת.ז

 

חבר בקופת חולים _________________ שם הרופא המטפל:__________

 

אני מצהיר כי:

1.    לא ידוע לי בעיה או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל/ת בני/בתי המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת הצהרון.

2.    יש לבני/בתי מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת המחייבת התייחסות ו/או וטיפול מיוחד במסגרת הצהרון:

-          רגישות ו/או אלרגיה למזון, תרופות או לגורם אחר , פרט____________________

-          ליקוי שמיעה

-          ליקוי ראיה

-          התעלפות/התכווצויות/התקפי עצירת נשימה

-          אחר , פרט_______________

3.    יש לבני/בתי מגבלה בריאותית כרונית (אסטמה, סכרת נעורים,אפליפסיה וכו')

מצורף אישור רפואי שניתן על ידי _____________________

במידה ויש לילד טיפול תרופתי או ידוע על דרך התמודדות עם בעיות/התקפים וכד' אני מתחייב לעדכן את הצוות.

4.    יש לבני/בתי מגבלות רפואת המונעות השתתפות מלאה או חלקית בפעילות הנדרשת בצהרוני המתנ"ס ומטעמו כדלקמן:

à        פעילות גופנית

à        טיולים

à        פעילות אחרת

à        תיאור המגבלה____________________________

5.    אני מתחייב/ת להודיע לצוות העובדות כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצבו הבריאותי של בני/בתי.

6.    הנני מתחייב / ת להודיע למתנ"ס מיידית על כל שינוי במצבו הבריאותי של בני/בתי ועל כל בעיה ו/או מגבלה שתתגלה וזאת מיד עם התגלותה. בכל מקרה של הגבלה ו/או בעיה רפואית הנני מתחייב/ת לחתום על כתב התחייבות מיוחד ביחס לילד/ה עם מגבלה רפואית שיימסר לנו ולנהוג בהתאם לאמור בו.

 

 

__________________          ________________          ______________ 

  תאריך                                    שם ההורים                          חתימה

 

 

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות