חיפוש באתר

טופס רישום ונהלי הרשמה לחוגי המתנ"ס תשפ"א

 

 להורדה - לחץ כאן  

 פרטי משתתף בחוגים:

 

שם משפחה: _____________________    שם פרטי: _______________  מין: ז / נ  

 

תאריך לידה: _______/___/___ת.ז ______________      כיתה:______  בי"ס: _________      

 

פרטי ראש המשפחה (פרטי המשלם):

 

שם משפחה:_________________________ שם פרטי: ___________________________ ישוב:_________________     כתובת:   _____________________________________ 

 

טלפון:________________   טלפון נייד אם: __________________ טלפון נייד אב:___________

 

Email: ______________________________________________________________

 

 • הנני מאשר למתנ"ס שימוש במייל האישי לצורך העברת מידע על פעילות המתנ"ס.

                                                                               

חתימה ___________

      

                                                                             

פרטי החוג:

 

שם החוג:___________________________  עלות החוג:__________ מיקום:_____________

עלות העשרה / חומרים / ביגוד /  (חד פעמי) __________________

 

                                                תאריך התחלה:__________________

אמצעי תשלום:

               

 1. כרטיס אשראי      2. שיקים            3. מזומן                          

 

סוג הכרטיס:                   שם בעל הכרטיס: ________________ מס' ת"ז:______________

 

 

מספר הכרטיס: ________/_________/_________/_________   תוקף : _____/_____

=====================================================================================

בקשות לביטולים יתקבלו עד לתאריך 31.3.21 על גבי טופס ביטול בלבד.           לאחר התאריך הנ"ל יחוייב המשתתף עד סוף הפעילות.

 

הצהרה:  אני החתום/ה מטה מצהיר/ה בזאת שקיבלתי את המידע בגין חוג/פעילות, תנאי ההרשמה,

ביטולים והנחות הכתובים בחוברת חוגים ובטופס "נהלי הרשמה ותשלום לחוגים ופעילויות המתנ"ס", ואני מתחייב/ת למלא אחר תקנות המתנ"ס. הנני מצהיר כי לרשום מעלה אין מגבלות רפואיות, מסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילויות. במידה ותהיה מגבלה רפואית אני מתחייב לדווח בהקדם האפשרי.     

 

תאריך: _____/____/____          חתימה: ____________________

 

אני מאשר/ת לא מאשר/ת כי בני/ בתי יצולם במהלך החוגים והפעילויות, ומסכים שהמתנ"ס ישתמש בתמונות לצרכיו.   

 

                                                         חתימה: ___________________  

המשך בדף הבא !

נהלי הרשמה ותשלום לחוגים ופעילויות המתנ"ס

 

תושבים יקרים,

 

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי ההרשמה והתשלום הבאים:

 

 1. שנת הפעילות במתנ"ס מתקיימת בין החודשים ספטמבר עד יולי, למעט ערבי חג, ימי חג וחול המועד פסח.
 2. מחירי החוגים מחושבים עפ"י עלויות הביצוע בפועל. החופשות בחגים שבהן אין פעילות, כמפורט בלוח החופשות, נכללות בעלות החוג.
 1. המתנ"ס מתחייב למינימום של 35 שיעורים בשנת הפעילות בחוג חד-שבועי, ובמינימום של 70 שיעורים בשנת הפעילות בחוג דו-שבועי.
 2. ההרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.
 3. התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי, משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.
 4. פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימלי של משתתפים.
 5. הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים.
 6. במקרה של ביטול חוג על ידי המתנ"ס יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.
 7. אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר הלימוד.
 8. בגין היעדרות מדריך, יוחזר שיעור במועד אחר.
 9. לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה והחליט לא להמשיך, לא יחויב בגין ההשתתפות, במידה ויבחר להמשיך יחויב באופן מלא כולל שיעור הנסיון.
 10. משפחה החייבת כספים למתנ"ס לא תורשה להירשם לפעילות המתנ"ס בשנת תשע"ט עד הסדרת החוב.
 11. הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת.

 

הנחות

 

 1. לנרשמים לחוגי ילדים, תינתן % 5 הנחה על חוג שני ומעלה לבית אב (הזול מבניהם).
 2. לקבלת הנחות מעבר למוגדר בסעיף 1 , ניתן לפנות לועדת הנחות  ע"י מילוי טופס בקשה, שניתן לקבל במזכירות המתנ"ס, יש להגיש את הבקשה בצירוף כל האישורים הנדרשים עד לתאריך  15.10.2020. ההנחה תתקבל רק לאחר אישור ועדת ההנחות שתתכנס עד סוף נובמבר 2020. לא ידונו בבקשות אשר יוגשו ללא כל המסמכים.
 3. קריטריון לקבלת הנחה הינו גובה הכנסת המשפחה .
 1. התשלום ישולם במלואו ולאחר מתן ההנחה בועדה יתבצע הזיכוי.

 

ביטול השתתפות:

 

 1. בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות המתנ"ס. ניתן לשלוח הודעת ביטול באמצעות הפקס/מייל. בכל מקרה חייב מבקש הביטול לוודא קבלת טופס אישור ביטול חוג מהמתנ"ס. משתתף אשר לא יהיה בידיו טופס ביטול חוג מאושר ע"י המתנ"ס ייחשב כמי שממשיך להשתתף בחוג בתשלום מלא. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך. דמי ביטול 70 ₪.
 2. יש להעביר טופס ביטול עד סוף חודש. הביטול יכנס לתוקף החל מ- 1 לחודש העוקב. אין ביטול לחלקיות חודש.
 3. מועד אחרון להגשת בקשה לביטול חוג יהיה ה-31 לחודש מרץ 2020. לאחר מועד זה יחויב המשתתף עד סוף שנת הפעילות.
 4. העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש.
 5. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.

 

אופן התשלום:

תשלום בגין החוגים ייעשה באמצעות כרטיס אשראי, ו/או שיקים מראש בתשלומים שווים על פי מניין החודשים. עבור כל המחאה חוזרת, יחויב הלקוח בכיסוי ההוצאות על סך 25 ₪. אין אפשרות לתשלום חודש בחודשו במזומן.

 

שיעור ניסיון: כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור אחד לפני ביצוע הרישום במידה שהחליט להירשם ישלם גם עבור השיעור הנ"ל, לחוגי מוסיקה וקרמיקה יש להרשם מראש במזכירות לשיעור ניסיון בתשלום.

 

שעות פעילות המזכירות:ימים א'-ה': 08:00 – 19:00                            

 

שימו לב! ההרשמה לא תתבצע באופן אוטומטי משנה לשנה. יש להגיע למתנ"ס ולמלא טפסים חדשים, או לשלוח טפסים חדשים באימייל ובפקס, ולאשר טלפונית את קבלתם במזכירות.

 
טלפון: 04-6378551 | 04-6378707 | פקס':04-6377368 | e-mail: pardesch@matnasim.org.il

                                                                                     נשמח לעמוד לרשותכם

                                                                                                 צוות המתנ"ס

 

צרו קשר:
 • מתנס פרדס חנה כרכור
 • רחוב הבוטנים 54
 • פרדס חנה-כרכור
 • 04-6378551
 • פקס: 04-6377368
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות