חיפוש באתר

טפסים להדפסה - תשפ"א

בקשת הנחה תש"פ

טופס בקשת הנחה תש"פ - להורדה לחצו כאן

 

מלל מונגש:   

                         

תאריך:_________

בקשת הנחה תש"פ

יש להגיש עד לתאריך 15.10.19

 

שם משפחה:____________ שם האב:____________ שם האם:______________

 

כתובת:_________________________ טלפון:__________________________

 

שמות המשתתפים:

 

 

 

האב אינו עובד / עובד ומשתכר__________________ ₪ ברוטו לחודש

 

האם אינה עובדת / עובדת ומשתכרת______________ ₪ ברוטו לחודש

 

יש לצרף לבקשה

  • הכנסות המשפחה: תלושי שכר, אישור ביטוח לאומי-נכות, הבטחת הכנסה, קצבת שארים, דמי מזונות, דמי אבטלה או כל אישור המעיד על הכנסות כלשהן.
  • אם מטופלים ע"י הרווחה, יש לצרף אישור מהמחלקה.
  • צילום ספח ת"ז בו מופיעים הילדים.
  • מסמך המעיד על העדר הכנסות נוספות מביטוח לאומי.

הנימוקים לבקשה:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

                                                                                                            בברכה,

 

                                                                                    חתימת המגיש________________

************************************************************************************************

המלצת העובד הסוצילאלי________________________________________

_________________________________________________________

 

שם העובד וחתימה______________________

 

************************************************************************************************

החלטת הועדה מיום_________________

 

אושר / לא אושר _______ אחוז הנחה.

מחיר החוג מלא (לפני הנחה)  ___________

 

הערות:___________________________________________________________

________________________________________________________________

 

תוקף ההנחה_____________

 

                                    .                                   חתימת המאשר___________________

 

מ.ב.5992

 

צרו קשר:
  • מתנס פרדס חנה
  • רחוב הבוטנים 54
  • פרדס חנה-כרכור
  • 04-6378551
  • פקס: 04-6377368
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות