חיפוש באתר

נהלי הרשמה לחוגים - תשפ"א

נהלי הרשמה ותשלום לחוגים ופעילויות המתנ"ס

תושבים יקרים,

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי ההרשמה והתשלום הבאים: 

1. שנת הפעילות במתנ"ס מתקיימת בין החודשים ספטמבר עד יולי, למעט ערבי חג, ימי חג וחול המועד פסח.

2. מחירי החוגים מחושבים עפ"י עלויות הביצוע בפועל. החופשות בחגים שבהן אין פעילות, כמפורט בלוח החופשות, נכללות בעלות החוג.

3. המתנ"ס מתחייב למינימום של 35 שיעורים בשנת הפעילות בחוג חד-שבועי, ובמינימום של 70 שיעורים בשנת הפעילות בחוג דו-שבועי.

4. ההרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.

5. התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי, משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.

6.פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימלי של משתתפים.

7. הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים.

8. במקרה של ביטול חוג על ידי המתנ"ס יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.

9. אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר הלימוד.

10. בגין היעדרות מדריך, יוחזר שיעור במועד אחר.

11. לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה והחליט לא להמשיך, לא יחויב בגין ההשתתפות, במידה
ויבחר להמשיך יחויב באופן מלא כולל שיעור הנסיון.

12. משפחה החייבת כספים למתנ"ס לא תורשה להירשם לפעילות המתנ"ס בשנת תשע"ט עד הסדרת החוב.

13. הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת.

הנחות:

1. לנרשמים לחוגי ילדים, תינתן % 5 הנחה על חוג שני ומעלה לבית אב (הזול מבניהם).

2. לקבלת הנחות מעבר למוגדר בסעיף 1, ניתן לפנות לועדת הנחות  ע"י מילוי טופס בקשה, שניתן לקבל במזכירות המתנ"ס, יש להגיש את הבקשה בצירוף כל האישורים הנדרשים
עד לתאריך  15.10.2020. ההנחה תתקבל רק לאחר אישור ועדת ההנחות שתתכנס עד סוף נובמבר 2020. לא ידונו בבקשות אשר יוגשו ללא כל המסמכים.

3. קריטריון לקבלת הנחה הינו גובה הכנסת המשפחה .

4. התשלום לחוג ישולם במלואו ולאחר מתן ההנחה בועדה יתבצע הזיכוי.

 

ביטול השתתפות:

1. בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות המתנ"ס. ניתן לשלוח
הודעת ביטול באמצעות הפקס/מייל. בכל מקרה חייב מבקש הביטול לוודא קבלת טופס אישור ביטול חוג מהמתנ"ס.
משתתף אשר לא יהיה בידיו טופס ביטול חוג מאושר ע"י המתנ"ס ייחשב כמי שממשיך להשתתף בחוג בתשלום מלא. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך.

2. דמי ביטול: 70 ₪. יש להעביר טופס ביטול עד סוף חודש. הביטול יכנס לתוקף החל מ- 1 לחודש העוקב. אין ביטול לחלקיות חודש.

3. העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש.

4. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.

 

ביטול בעקבות התפשטות נגיף הקורונה:

  1. המתנ"ס יהיה רשאי לצמצם/להפסיק/לבטל/לסגור כליל חוג על פי הוראות והנחיות משרד הבריאות או כל משרד או גוף רגולטורי אחר שיורה לעשות כך בשל מגפת הקורונה או בשל אירועים הקשורים במגפה זו.
  2. המתנ"ס יזכה את המשתתף בסכום ששולם או ישלים חוג אשר יבוטל בעקבות התפשטות נגיף הקורונה (סגר, בידוד, הגבלה זו או אחרת אשר תיכנס לתוקף), לפי בחירתו של המתנ"ס ובהתאם להוראות כל דין בנושא זה.

 

אופן התשלום:

תשלום בגין החוגים ייעשה באמצעות כרטיס אשראי, ו/או שיקים מראש בתשלומים שווים על פי מניין החודשים. עבור כל המחאה חוזרת, יחויב הלקוח בכיסוי ההוצאות על סך 25 ₪. אין אפשרות לתשלום חודש בחודשו במזומן.

 

שיעור ניסיון: כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור אחד לפני ביצוע הרישום במידה שהחליט להירשם ישלם גם עבור השיעור הנ"ל, לחוגי מוסיקה וקרמיקה יש להרשם מראש במזכירות לשיעור ניסיון בתשלום.שעות פעילות המזכירות: ימים א'-ה': 08:00 – 19:00

שימו לב!
ההרשמה לא תתבצע באופן אוטומטי משנה לשנה. יש להגיע למתנ"ס ולמלא טפסים חדשים, או לשלוח טפסים חדשים באימייל ובפקס, ולאשר טלפונית את קבלתם במזכירות.


טלפון: 04-6378551 | 04-6378707 | פקס':04-6377368 | e-mail pardesch@matnasim.org.il  


נשמח לעמוד לרשותכם
צוות המתנ"ס

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות