חיפוש באתר

קייטנות

קייטנה מועדים רישום
- ברווזים בכפר
25/08/21
25/08/21
לרישום
- יודע/ת לשחות
01/08/21
13/08/21
לרישום
- לא יודע/ת לשחות
01/08/21
13/08/21
לרישום
- מידת חולצה 10
25/07/21
05/08/21
לרישום
- מידת חולצה 10
25/07/21
05/08/21
לרישום
- מידת חולצה 10
01/08/21
13/08/21
לרישום
- מידת חולצה 12
25/07/21
05/08/21
לרישום
- מידת חולצה 12
25/07/21
05/08/21
לרישום
- מידת חולצה 12
01/08/21
13/08/21
לרישום
- מידת חולצה 14
25/07/21
05/08/21
לרישום
- מידת חולצה 14
25/07/21
05/08/21
לרישום
- מידת חולצה 14
01/08/21
13/08/21
לרישום
- מידת חולצה 16
25/07/21
05/08/21
לרישום
- מידת חולצה 16
25/07/21
05/08/21
לרישום
- מידת חולצה 16
01/08/21
13/08/21
לרישום
- מידת חולצה 8
01/08/21
13/08/21
לרישום
- מידת חולצה S
25/07/21
05/08/21
לרישום
- מידת חולצה S
25/07/21
05/08/21
לרישום
- מידת חולצה S
01/08/21
13/08/21
לרישום
- צהרון יולי כרכור
01/07/21
21/07/21
לרישום
- צהרון יולי מורשה
01/07/21
21/07/21
לרישום
- צהרון יולי מעיינות
01/07/21
21/07/21
לרישום
- צהרון יולי נעם
01/07/21
21/07/21
לרישום
- צהרון יולי רבין
01/07/21
21/07/21
לרישום
- צהרון יולי שדות
01/07/21
21/07/21
לרישום
- צהרון יולי שרת
01/07/21
21/07/21
לרישום
- קייטנת ג'ודו
25/07/21
12/08/21
לרישום
- קייטנת טניס
25/07/21
12/08/21
לרישום
אלונים א
03/07/22
21/07/22
סגור
אלונים ב'
03/07/22
21/07/22
סגור
אלונים ג
03/07/22
21/07/22
סגור
אלונים פסח א
28/03/23
03/04/23
סגור
אלונים פסח ב
28/03/23
03/04/23
סגור
אלונים פסח ג
28/03/23
03/04/23
סגור
אנגלית כרכור - יודע /ת לשחות
03/07/22
20/07/22
סגור
אנגלית כרכור - כיתה ד A
03/07/22
20/07/22
סגור
אנגלית כרכור - כיתה ד B
03/07/22
20/07/22
סגור
אנגלית כרכור - כיתה ד C
03/07/22
20/07/22
סגור
אנגלית כרכור - כיתה ה A
03/07/22
20/07/22
סגור
אנגלית כרכור - כיתה ה B
03/07/22
20/07/22
סגור
אנגלית כרכור - לא יודע/ת לשחות
03/07/22
20/07/22
סגור
אקרוג'ים מחנה קיץ
03/07/22
14/07/22
לרישום
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה אלונים א1
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה אלונים א2
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה אלונים א3
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה אלונים ב1
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה אלונים ב2
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה אלונים ב3
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה אלונים ג1
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה אלונים ג2
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה אלונים ג3
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה הפרדס א1
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה הפרדס ב1
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה הפרדס ג1
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה חורב א1
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה חורב ב1
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה חורב ג1
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה מורשה א1
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה מורשה א2
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה מורשה א3
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה מורשה ב1
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה מורשה ב2
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה מורשה ב3
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה מורשה ג1
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה מורשה ג2
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה מורשה ג3
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה מרחבים א1
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה מרחבים א2
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה מרחבים א3
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה מרחבים ב1
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה מרחבים ב2
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה מרחבים ג1
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה מרחבים ג2
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה נועם א1
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה נועם א2
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה נועם א3
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה נועם ב1
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה נועם ב2
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה נועם ב3
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה נועם ג1
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה נועם ג2
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה נועם ג3
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה עגול א1
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה עגול ב1
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה עגול ג1
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה רימון ב1
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה רימון ב2
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה רימון ג1
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה רימון ג2
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה רימון ג3
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה שבילים א1
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה שבילים א2
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה שבילים א3
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה שבילים ב1
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה שבילים ב2
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה שבילים ב3
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה שבילים ג1
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה שבילים ג2
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה שבילים ג3
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה שדות א1
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה שדות א2
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה שדות א3
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה שדות ב1
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה שדות ב2
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה שדות ב3
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה שדות ג1
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה שדות ג2
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה שדות ג3
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים חנוכה - בי"ס חנוכה שרת ב4
30/11/21
06/12/21
סגור
בי"ס חגים פסח - מעין פסח א
28/03/23
03/04/23
סגור
בי"ס חגים פסח - מעין פסח ב
28/03/23
03/04/23
סגור
בי"ס חגים פסח - מעין פסח ג
28/03/23
03/04/23
סגור
בי"ס קיץ בית העגול א
01/07/21
21/07/21
סגור
בי"ס קיץ בית העגול ב
01/07/21
21/07/21
סגור
בי"ס קיץ בית העגול ג
01/07/21
21/07/21
סגור
בי"ס קיץ בית העגול ד
01/07/21
21/07/21
סגור
בי"ס קיץ בית העגול ה
01/07/21
21/07/21
סגור
בי"ס קיץ בית העגול ו
01/07/21
21/07/21
סגור
בי"ס קיץ מרחבים ה
01/07/21
21/07/21
לרישום
ביה"ס קיץ חורב א
01/07/21
21/07/21
סגור
ביה"ס קיץ חורב ב
01/07/21
21/07/21
סגור
ביה"ס קיץ חורב ג
01/07/21
21/07/21
סגור
ביה"ס קיץ חורב ד
01/07/21
21/07/21
סגור
ביה"ס קיץ חורב ה
01/07/21
21/07/21
סגור
ביה"ס קיץ חורב ו
01/07/21
21/07/21
סגור
ביה"ס קיץ מרחבים א
01/07/21
21/07/21
לרישום
ביה"ס קיץ מרחבים ב
01/07/21
21/07/21
לרישום
ביה"ס קיץ מרחבים ג
01/07/21
21/07/21
לרישום
ביה"ס קיץ מרחבים ד
01/07/21
21/07/21
לרישום
ביה"ס קיץ מרחבים ו
01/07/21
21/07/21
לרישום
ביה"ס קיץ נעם א
01/07/21
21/07/21
סגור
ביה"ס קיץ נעם ב
01/07/21
21/07/21
סגור
ביה"ס קיץ נעם ג
01/07/21
21/07/21
סגור
ביה"ס קיץ נעם ד
01/07/21
21/07/21
סגור
ביה"ס קיץ נעם ה
01/07/21
21/07/21
סגור
ביה"ס קיץ נעם ו
01/07/21
21/07/21
סגור
ביה"ס קיץ שרת א
01/07/21
21/07/21
לרישום
ביה"ס קיץ שרת ב
01/07/21
21/07/21
סגור
ביה"ס קיץ שרת ג
01/07/21
21/07/21
סגור
ביה"ס קיץ שרת ד
01/07/21
21/07/21
סגור
ביה"ס קיץ שרת ה
01/07/21
21/07/21
סגור
ביה"ס קיץ שרת ו
01/07/21
21/07/21
סגור
בית הבמבוק
30/08/21
30/08/21
לרישום
דרמה ותאטרון
24/07/22
11/08/22
לרישום
העגול א
03/07/22
21/07/22
סגור
העגול ב
03/07/22
21/07/22
סגור
העגול ג
03/07/22
21/07/22
סגור
העגול פסח א
28/03/23
03/04/23
סגור
העגול פסח ב
28/03/23
03/04/23
סגור
העגול פסח ג
28/03/23
03/04/23
סגור
הפרדס א
03/07/22
21/07/22
סגור
הפרדס ב
03/07/22
21/07/22
סגור
הפרדס ג
03/07/22
21/07/22
סגור
הפרדס פסח א
28/03/23
03/04/23
סגור
הפרדס פסח ב
28/03/23
03/04/23
סגור
הפרדס פסח ג
28/03/23
03/04/23
סגור
חורב א
03/07/22
21/07/22
סגור
חורב ב
03/07/22
21/07/22
סגור
חורב ג
03/07/22
21/07/22
סגור
חנוכיף בי"ס שרת ב
20/12/22
26/12/22
סגור
חנוכיף בי"ס אלונים א
20/12/22
26/12/22
סגור
חנוכיף בי"ס אלונים ב
20/12/22
26/12/22
סגור
חנוכיף בי"ס אלונים ג
20/12/22
26/12/22
סגור
חנוכיף בי"ס הפרדס א
20/12/22
26/12/22
סגור
חנוכיף בי"ס הפרדס ב
20/12/22
26/12/22
סגור
חנוכיף בי"ס הפרדס ג
20/12/22
26/12/22
סגור
חנוכיף בי"ס חורב א
20/12/22
26/12/22
סגור
חנוכיף בי"ס חורב ב
20/12/22
26/12/22
סגור
חנוכיף בי"ס חורב ג
20/12/22
26/12/22
סגור
חנוכיף בי"ס ישורון א
20/12/22
26/12/22
סגור
חנוכיף בי"ס ישורון ב
20/12/22
26/12/22
סגור
חנוכיף בי"ס ישורון ג
20/12/22
26/12/22
סגור
חנוכיף בי"ס כרכור א
20/12/22
26/12/22
לרישום
חנוכיף בי"ס כרכור ב
20/12/22
26/12/22
לרישום
חנוכיף בי"ס כרכור ג
20/12/22
26/12/22
לרישום
חנוכיף בי"ס מורשה א
20/12/22
26/12/22
סגור
חנוכיף בי"ס מורשה ב
20/12/22
26/12/22
סגור
חנוכיף בי"ס מורשה ג
20/12/22
26/12/22
לרישום
חנוכיף בי"ס מעיין א
20/12/22
26/12/22
סגור
חנוכיף בי"ס מעיין ב
20/12/22
26/12/22
סגור
חנוכיף בי"ס מעיין ג
20/12/22
26/12/22
סגור
חנוכיף בי"ס מעינות א
20/12/22
26/12/22
לרישום
חנוכיף בי"ס מעינות ב
20/12/22
26/12/22
לרישום
חנוכיף בי"ס מעינות ג
20/12/22
26/12/22
לרישום
חנוכיף בי"ס מרחבים א
20/12/22
26/12/22
סגור
חנוכיף בי"ס מרחבים ב
20/12/22
26/12/22
סגור
חנוכיף בי"ס מרחבים ג
20/12/22
26/12/22
סגור
חנוכיף בי"ס נועם א
20/12/22
26/12/22
לרישום
חנוכיף בי"ס נועם ב
20/12/22
26/12/22
לרישום
חנוכיף בי"ס נועם ג
20/12/22
26/12/22
לרישום
חנוכיף בי"ס עגול א
20/12/22
26/12/22
לרישום
חנוכיף בי"ס עגול ב
20/12/22
26/12/22
לרישום
חנוכיף בי"ס עגול ג
20/12/22
26/12/22
לרישום
חנוכיף בי"ס רבין א
20/12/22
26/12/22
סגור
חנוכיף בי"ס רבין ב
20/12/22
26/12/22
סגור
חנוכיף בי"ס רבין ג
20/12/22
26/12/22
סגור
חנוכיף בי"ס רימון א
20/12/22
26/12/22
לרישום
חנוכיף בי"ס רימון ב
20/12/22
26/12/22
לרישום
חנוכיף בי"ס רימון ג
20/12/22
26/12/22
לרישום
חנוכיף בי"ס שבילים א
20/12/22
26/12/22
לרישום
חנוכיף בי"ס שבילים ג
20/12/22
26/12/22
לרישום
חנוכיף בי"ס שבילם ב
20/12/22
26/12/22
לרישום
חנוכיף בי"ס שדות א
20/12/22
26/12/22
לרישום
חנוכיף בי"ס שדות ב
20/12/22
26/12/22
לרישום
חנוכיף בי"ס שדות ג
20/12/22
26/12/22
לרישום
חנוכיף בי"ס שרת א
20/12/22
26/12/22
סגור
חנוכיף בי"ס שרת ג
20/12/22
26/12/22
סגור
טכנודע
11/08/21
11/08/21
לרישום
יודע/ת לשחות
24/07/22
11/08/22
לרישום
ישורון א'
03/07/22
21/07/22
סגור
ישורון ב'
03/07/22
21/07/22
סגור
ישורון ג'
03/07/22
21/07/22
סגור
ישורון פסח א
28/03/23
03/04/23
סגור
ישורון פסח ב
28/03/23
03/04/23
סגור
ישורון פסח ג
28/03/23
03/04/23
סגור
כדורגל
24/07/22
11/08/22
לרישום
כרכור א
03/07/22
21/07/22
סגור
כרכור ב
03/07/22
21/07/22
סגור
כרכור ג
03/07/22
21/07/22
סגור
כרכור פסח א
28/03/23
03/04/23
סגור
כרכור פסח ב
28/03/23
03/04/23
סגור
כרכור פסח ג
28/03/23
03/04/23
סגור
לא יודע/ת לשחות
24/07/22
11/08/22
לרישום
מדעים
24/07/22
11/08/22
לרישום
מוכנות לכיתה א'
24/07/22
11/08/22
לרישום
מורשה א
03/07/22
21/07/22
סגור
מורשה ב
03/07/22
21/07/22
סגור
מורשה ג
03/07/22
21/07/22
סגור
מורשה פסח א
28/03/23
03/04/23
סגור
מורשה פסח ב
28/03/23
03/04/23
סגור
מורשה פסח ג
28/03/23
03/04/23
סגור
מחול ואמנות
24/07/22
11/08/22
לרישום
מחנה ה, אומנותית
25/07/21
05/08/21
לרישום
מחנה ה, אומנותית שבו
25/07/21
05/08/21
לרישום
מחנה טניס 2 ימים
03/07/22
14/07/22
לרישום
מחנה טניס 3 ימים
03/07/22
14/07/22
לרישום
מחנה טניס 4 ימים
03/07/22
14/07/22
לרישום
מחנה טניס 5 ימים
03/07/22
14/07/22
לרישום
מחנה טניס 6 ימים
03/07/22
14/07/22
לרישום
מחנה טניס 7 ימים
03/07/22
14/07/22
לרישום
מחנה יומי אקרוג'ים
03/07/22
14/07/22
סגור
מחנה קטסל חלקי
10/07/22
28/07/22
לרישום
מחנה קטסל מלא
10/07/22
28/07/22
לרישום
מידת חולצה 10
25/07/21
05/08/21
לרישום
מידת חולצה 12
25/07/21
05/08/21
לרישום
מידת חולצה 14
25/07/21
05/08/21
לרישום
מידת חולצה 16
25/07/21
05/08/21
לרישום
מידת חולצה 8
25/07/21
05/08/21
לרישום
מידת חולצה S
25/07/21
05/08/21
לרישום
מסגרת חינוכית קייטנת קייץ - ביה"ס קיץ מעיין א
01/07/21
21/07/21
סגור
מסגרת חינוכית קייטנת קייץ - ביה"ס קיץ מעיין ב
01/07/21
21/07/21
סגור
מסגרת חינוכית קייטנת קייץ - ביה"ס קיץ מעיין ג
01/07/21
21/07/21
סגור
מסגרת חינוכית קייטנת קייץ - ביה"ס קיץ מעיין ד
01/07/21
21/07/21
סגור
מסגרת חינוכית קייטנת קייץ - ביה"ס קיץ מעיין ה
01/07/21
21/07/21
סגור
מסגרת חינוכית קייטנת קייץ - ביה"ס קיץ מעיין ו
01/07/21
21/07/21
סגור
מסגרת חינוכית קייטנת קייץ - ביה"ס קיץ רימון א
01/07/21
21/07/21
סגור
מסגרת חינוכית קייטנת קייץ - ביה"ס קיץ רימון ב'
01/07/21
21/07/21
סגור
מסגרת חינוכית קייטנת קייץ - ביה"ס קיץ רימון ג'
01/07/21
21/07/21
סגור
מסגרת חינוכית קייטנת קייץ - ביה"ס קיץ רימון ד'
01/07/21
21/07/21
סגור
מסגרת חינוכית קייטנת קייץ - ביה"ס קיץ רימון ה'
01/07/21
21/07/21
סגור
מסגרת חינוכית קייטנת קייץ - ביה"ס קיץ רימון ו'
01/07/21
21/07/21
סגור
מסגרת חינוכית קייטנת קייץ - נועם ב'
03/07/22
21/07/22
סגור
מעיין א'
03/07/22
21/07/22
סגור
מעיין ב'
03/07/22
21/07/22
סגור
מעיין ג'
03/07/22
21/07/22
סגור
מעיינות א'
03/07/22
21/07/22
סגור
מעיינות ב'
03/07/22
21/07/22
סגור
מעיינות ג'
03/07/22
21/07/22
סגור
מעיינות פסח א
28/03/23
03/04/23
סגור
מעיינות פסח ב
28/03/23
03/04/23
סגור
מעיינות פסח ג
28/03/23
03/04/23
סגור
מרחבים א
03/07/22
21/07/22
סגור
מרחבים ב
03/07/22
21/07/22
סגור
מרחבים ג
03/07/22
21/07/22
סגור
מרחבים פסח א
28/03/23
03/04/23
סגור
מרחבים פסח ב
28/03/23
03/04/23
סגור
מרחבים פסח ג
28/03/23
03/04/23
סגור
נועם א'
03/07/22
21/07/22
סגור
נועם ג'
03/07/22
21/07/22
סגור
נועם פסח א
28/03/23
03/04/23
סגור
נועם פסח ב
28/03/23
03/04/23
סגור
נועם פסח ג
28/03/23
03/04/23
סגור
סדנאות נוער
10/07/22
28/07/22
לרישום
פסח אנגלית אלונים ד
07/04/22
12/04/22
סגור
פסח אנגלית שרת ד
07/04/22
12/04/22
סגור
צהרון כרכור - כרכור יולי
03/07/22
21/07/22
סגור
צהרון מורשה - מורשה יולי
03/07/22
21/07/22
סגור
צהרון מעיינות - מעיינות יולי
03/07/22
21/07/22
סגור
צהרון מרחבים
03/07/22
21/07/22
לרישום
צהרון נועם - נועם יולי
03/07/22
21/07/22
סגור
צהרון רבין - צהרון יולי
03/07/22
21/07/22
סגור
צהרון רבין - רבין יולי
03/07/22
21/07/22
סגור
צהרון שדות - שדות יולי
03/07/22
21/07/22
סגור
צהרון שרת - שרת יולי
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת פסח - אנגלית מורשה פסח ד ה
28/03/23
02/04/23
סגור
קיטנת פסח - אנגלית שרת פסח ד' ה'
28/03/23
02/04/23
סגור
קיטנת פסח - אנגליתאלונים פסח ד ה
28/03/23
02/04/23
סגור
קיטנת פסח - אנגליתשדות פסח ד' ה'
28/03/23
02/04/23
סגור
קיטנת פסח - פסח אנגלית ישורון ד
07/04/22
12/04/22
סגור
קיטנת פסח - פסח אנגלית כרכור ד
07/04/22
12/04/22
סגור
קיטנת פסח - פסח אנגלית מעיינות ד
07/04/22
12/04/22
סגור
קיטנת קיץ - מחנה ילדים חלקי
10/07/22
28/07/22
סגור
קיטנת קיץ - מחנה ילדים מלא
10/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת אקרוג'ם - קיטנת אקרוג'ים לשבוע
01/08/21
13/08/21
לרישום
קייטנת בכפר - חומרים למסלול תכשיטנ
24/07/22
11/08/22
סגור
קייטנת בכפר - יודע לשחות
24/07/22
11/08/22
סגור
קייטנת בכפר - לא יודע לשחות
24/07/22
11/08/22
סגור
קייטנת בכפר - צהרון קייטנה בכפר
24/07/22
11/08/22
סגור
קייטנת ג'ודו
24/07/22
11/08/22
לרישום
קייטנת ג'ודו שבוע
24/07/22
11/08/22
לרישום
קייטנת ג'ודו שבועיים
24/07/22
11/08/22
לרישום
קייטנת כדורסל חלקי
24/07/22
04/08/22
סגור
קייטנת כדורסל מלא
24/07/22
04/08/22
סגור
רבין א
03/07/22
21/07/22
סגור
רבין ב
03/07/22
21/07/22
סגור
רבין ג
03/07/22
21/07/22
סגור
רבין פסח א
28/03/23
03/04/23
סגור
רבין פסח ב
28/03/23
03/04/23
סגור
רבין פסח ג
28/03/23
03/04/23
סגור
רימון א
03/07/22
21/07/22
סגור
רימון ב
03/07/22
21/07/22
סגור
רימון ג
03/07/22
21/07/22
סגור
רימון פסח א
28/03/23
03/04/23
סגור
רימון פסח ב
28/03/23
03/04/23
סגור
רימון פסח ג
28/03/23
03/04/23
סגור
שבילים א
03/07/22
21/07/22
סגור
שבילים ב
03/07/22
21/07/22
סגור
שבילים ג
03/07/22
21/07/22
סגור
שבילים פסח א
28/03/23
03/04/23
סגור
שבילים פסח ב
28/03/23
03/04/23
סגור
שבילים פסח ג
28/03/23
03/04/23
סגור
שדות א
03/07/22
21/07/22
סגור
שדות ב
03/07/22
21/07/22
סגור
שדות ג
03/07/22
21/07/22
סגור
שדות פסח א
28/03/23
03/04/23
סגור
שדות פסח ב
28/03/23
03/04/23
סגור
שדות פסח ג
28/03/23
03/04/23
סגור
שרת א
03/07/22
21/07/22
סגור
שרת ב
03/07/22
21/07/22
סגור
שרת ג
03/07/22
21/07/22
סגור
שרת פסח א
28/03/23
03/04/23
סגור
שרת פסח ב
28/03/23
03/04/23
סגור
שרת פסח ג
28/03/23
03/04/23
סגור
תכשיטנות
24/07/22
11/08/22
לרישום
צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות