חיפוש באתר

טפסים

הסכם צהרון לילדי בית ספר תשע"ט -

הנחיות למילוי הטופס:

הסכם צהרון לילדי בית ספר תשע"ט

בין: "מרכז כנה מאיר" מתנ"ס פרדס חנה – כרכור (להלן "המתנ"ס")

לבין ההורים: *יש למלא פרטים בשדות חובה למטה*

הואיל           והמתנ"ס ינהל בשנת הלימודים תשע"ט צהרונים לילדי כיתות א'-ג'  

הואיל          וההורה מבקש כי בנו/בתו (להלן: "התלמיד") ייקח חלק בצהרון במשך שנת הלימודים תשע"ט.

 אי לכך הוצהר והוסכם כדלקמן:

 1. המתנ"ס ינהל צהרון בביה"ס בשנת הלימודים תשע"ז, החל מתאריך 02.09.2018 בשנת הלימודים תשע"ט (עפ"י לוח משרד החינוך)
 2. שעות הפעילות של הצהרון בימים א' – ה' יהיו  משעת סיום לימודי התלמיד בבית הספר עד השעה17:00.
 3. בחופשות – הצהרון יפעל בין השעות  07:30  ל- 16:30, למעט ימי שישי  וערבי חג. לוח חופשות יימסר  בפתיחת השנה. (עפ"י לוח חופשות תמ"ת) .

 התחייבות המתנ"ס:

 1. המתנ"ס יספק לתלמיד/ה ארוחה חמה וארוחת מנחה בכל יום פעילות.
 1. באחריות המתנ"ס:  שני חוגים, הכנת שיעורי בית על פי רצון הילד, פעילות העשרה וסדנאות.
 1. המתנ"ס שומר לזכותו אפשרות לסגירת הצהרון עקב מיעוט משתתפים בהודעה של חודש מראש.
 1. בימי שביתה מלאים של משרד החינוך מתחייב המתנ"ס להפעיל את הצהרון במתכונת זהה להפעלתו בחופשות וזאת החל מהיום השני לשביתה. בתוספת של  50 ₪ ליום  ובלבד שתתאפשר  פעילות הצהרון בביה"ס.
 1. בחופשת הקיץ המתנ"ס יפעיל קייטנה תמורת תשלום נפרד. (מתאריך 22.7.19 עד 9.8.19 – מחזור שני).

התחייבות ההורה:

1. ההורה מתחייב להבהיר לתלמיד כי עליו להתנהג באורח ראוי בצהרון. ההורה מודע כי לטובת כלל התלמידים בצהרון, באם מי מהתלמידים יתנהג באורח חריג, תהיה למתנ"ס הזכות להוציאו מכלל מקבלי השרות בצהרון.

2. א. ההורה מתחייב להגיע בזמן לקחת את הילד מהצהרון. אי הגעה בזמן תגרור חיוב בתשלום של 20 ₪ , בגין כל רבע שעה איחור. ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יגרמו להוצאת התלמיד מן הצהרון בהתאם לשיקולי מדיניות הנהלת המתנ"ס.

   ב. האיסוף ייעשה על ידי ההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב בנספח להסכם זה.

   ג. איסוף ילד להורים פרודים ו/או גרושים ייעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר סדרי ראייה ו/ או  הצהרת הורים בכתב, אותה יש למסור למתנ"ס  מראש וכנגד חתימת שני ההורים ע"ג הטופס.

3. על ההורה לדווח לצהרון על מחלה כרונית כלשהיא ממנה סובל הילד ולמלא טופס על מצבו הבריאותי. אין לשלוח לצהרון ילד חולה או במקרים הבאים: חום, תולעים, דלקת עיניים, שלשולים, או כל מחלה מדבקת שיש בה סיכון לילדים אחרים או לילד עצמו. לאחר תקופת המחלה יש לצרף אישור רפואי המאשר את חזרתו של הילד לפעילות סדירה. ההורה מתחייב לידע את צוות הצהרון על כל שינוי משמעותי במצב בריאותו של הילד.

 4. העברת מידע בין צוות בית הספר לצוות הצהרון:

ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב  ילד הצהרון (חום, חבלה וכיו"ב), וכן על היעדרות הילד מבית הספר.

הנחות: 10% הנחה על ילד שני ושלישי בצהרון.

תנאי תשלום:

 1. תשלום חודשי בסך של 840 ₪  לצהרון עד השעה 17:00  בחודשים ספטמבר עד יוני.
 2. תשלום בסך 720 ₪ לצהרון יולי (3 שבועות) הצמוד לקייטנות בתי הספר (מחזור ראשון).
 3. ימי שביתה: תוספת של 50 ₪ ליום לילד. ובתנאי שהמתנ"ס יוכל לפעול בבתי הספר.
 1. דמי ביטול צהרון 150  ₪.
 2. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או בהמחאות.
 3. התשלום יעשה ב-10 תשלומים בסך 840 ₪ כ"א לחודשים ספטמבר 2018 ועד יוני 2019, תשלום נוסף בסך 740 ₪ עבור צהרון יולי (3 שבועות).
 4. אפשרות צהרון חלקי (4 ימים) – על בסיס מקום פנוי, בציון הימים מראש.

 

פרטי כרטיס אשראי: *יש למלא בטופס המשך במעמד התשלום*

תנאי ביטול:

 1. באם  ההורה יבקש להפסיק את שהות התלמיד בצהרון, יודיע על כך ההורה בכתב למתנ"ס על ההורה לוודא קבלת אישור פקס בכתב. ההורה מתחייב להמשיך לשלם את התשלומים עבור הצהרון עד סוף החודש שלאחר הודעתו, התלמיד יוכל להמשיך להשתתף בפעילות הצהרון עד לתם ימי התשלום.  
 1. מובהר כי בכל מקרה לא יבטל ההורה המחאות שנתן והחזר כספי, במקרים הנדרשים, ייעשה ע"י המתנ"ס.
 1. תוקף הסכם זה מיום 02.09.2018  ועד  30.6.2019 .

הנני מצהיר כי קראתי את תוכנו של ההסכם ואני מקבל את כל תנאיו.

ט.ל.ח

מ.ב.7359

הסכם צהרון לילדי בית ספר תשע"ט
בין: "מרכז כנה מאיר" מתנ"ס פרדס חנה – כרכור (להלן "המתנ"ס")
לבין ההורים:
חתימה על תנאי התחייבות המצויינים למעלה
הצהרת בריאות
אל צוות הצהרון: _________ "מרכז כנה מאיר " – מתנ"ס פרדס חנה כרכור
אני מצהיר כי
במידה ויש לילד טיפול תרופתי או ידוע על דרך התמודדות עם בעיות/התקפים וכד' אני מתחייב לעדכן את הצוות.
3. יש לבני/בתי מגבלות רפואת המונעות השתתפות מלאה או חלקית בפעילות הנדרשת בצהרוני המתנ"ס ומטעמו כדקלמן:
4. אני מתחייב/ת להודיע לצוות העובדות כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצבו הבריאותי של בני/בתי
5. הנני מתחייב / ת להודיע למתנ"ס מיידית על כל שינוי במצבו הבריאותי של בני/בתי ועל כל בעיה ו/או מגבלה שתתגלה וזאת מיד עם התגלותה. בכל מקרה של הגבלה ו/או בעיה רפואית הנני מתחייב/ת לחתום על כתב התחייבות מיוחד ביחס לילד/ה עם מגבלה רפואית שיימסר לנו ולנהוג בהתאם לאמור בו.
חתימה

התקנון

הסכם צהרון לילדי בית ספר תשע"ט

בין: "מרכז כנה מאיר" מתנ"ס פרדס חנה – כרכור (להלן "המתנ"ס")

לבין ההורים: *יש למלא פרטים בשדות חובה למטה*

הואיל           והמתנ"ס ינהל בשנת הלימודים תשע"ט צהרונים לילדי כיתות א'-ג'  

הואיל          וההורה מבקש כי בנו/בתו (להלן: "התלמיד") ייקח חלק בצהרון במשך שנת הלימודים תשע"ט.

 אי לכך הוצהר והוסכם כדלקמן:

 1. המתנ"ס ינהל צהרון בביה"ס בשנת הלימודים תשע"ז, החל מתאריך 02.09.2018 בשנת הלימודים תשע"ט (עפ"י לוח משרד החינוך)
 2. שעות הפעילות של הצהרון בימים א' – ה' יהיו  משעת סיום לימודי התלמיד בבית הספר עד השעה17:00.
 3. בחופשות – הצהרון יפעל בין השעות  07:30  ל- 16:30, למעט ימי שישי  וערבי חג. לוח חופשות יימסר  בפתיחת השנה. (עפ"י לוח חופשות תמ"ת) .

 התחייבות המתנ"ס:

 1. המתנ"ס יספק לתלמיד/ה ארוחה חמה וארוחת מנחה בכל יום פעילות.
 1. באחריות המתנ"ס:  שני חוגים, הכנת שיעורי בית על פי רצון הילד, פעילות העשרה וסדנאות.
 1. המתנ"ס שומר לזכותו אפשרות לסגירת הצהרון עקב מיעוט משתתפים בהודעה של חודש מראש.
 1. בימי שביתה מלאים של משרד החינוך מתחייב המתנ"ס להפעיל את הצהרון במתכונת זהה להפעלתו בחופשות וזאת החל מהיום השני לשביתה. בתוספת של  50 ₪ ליום  ובלבד שתתאפשר  פעילות הצהרון בביה"ס.
 1. בחופשת הקיץ המתנ"ס יפעיל קייטנה תמורת תשלום נפרד. (מתאריך 22.7.19 עד 9.8.19 – מחזור שני).

התחייבות ההורה:

1. ההורה מתחייב להבהיר לתלמיד כי עליו להתנהג באורח ראוי בצהרון. ההורה מודע כי לטובת כלל התלמידים בצהרון, באם מי מהתלמידים יתנהג באורח חריג, תהיה למתנ"ס הזכות להוציאו מכלל מקבלי השרות בצהרון.

2. א. ההורה מתחייב להגיע בזמן לקחת את הילד מהצהרון. אי הגעה בזמן תגרור חיוב בתשלום של 20 ₪ , בגין כל רבע שעה איחור. ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יגרמו להוצאת התלמיד מן הצהרון בהתאם לשיקולי מדיניות הנהלת המתנ"ס.

   ב. האיסוף ייעשה על ידי ההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב בנספח להסכם זה.

   ג. איסוף ילד להורים פרודים ו/או גרושים ייעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר סדרי ראייה ו/ או  הצהרת הורים בכתב, אותה יש למסור למתנ"ס  מראש וכנגד חתימת שני ההורים ע"ג הטופס.

3. על ההורה לדווח לצהרון על מחלה כרונית כלשהיא ממנה סובל הילד ולמלא טופס על מצבו הבריאותי. אין לשלוח לצהרון ילד חולה או במקרים הבאים: חום, תולעים, דלקת עיניים, שלשולים, או כל מחלה מדבקת שיש בה סיכון לילדים אחרים או לילד עצמו. לאחר תקופת המחלה יש לצרף אישור רפואי המאשר את חזרתו של הילד לפעילות סדירה. ההורה מתחייב לידע את צוות הצהרון על כל שינוי משמעותי במצב בריאותו של הילד.

 4. העברת מידע בין צוות בית הספר לצוות הצהרון:

ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב  ילד הצהרון (חום, חבלה וכיו"ב), וכן על היעדרות הילד מבית הספר.

הנחות: 10% הנחה על ילד שני ושלישי בצהרון.

תנאי תשלום:

 1. תשלום חודשי בסך של 840 ₪  לצהרון עד השעה 17:00  בחודשים ספטמבר עד יוני.
 2. תשלום בסך 720 ₪ לצהרון יולי (3 שבועות) הצמוד לקייטנות בתי הספר (מחזור ראשון).
 3. ימי שביתה: תוספת של 50 ₪ ליום לילד. ובתנאי שהמתנ"ס יוכל לפעול בבתי הספר.
 1. דמי ביטול צהרון 150  ₪.
 2. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או בהמחאות.
 3. התשלום יעשה ב-10 תשלומים בסך 840 ₪ כ"א לחודשים ספטמבר 2018 ועד יוני 2019, תשלום נוסף בסך 740 ₪ עבור צהרון יולי (3 שבועות).
 4. אפשרות צהרון חלקי (4 ימים) – על בסיס מקום פנוי, בציון הימים מראש.

 

פרטי כרטיס אשראי: *יש למלא בטופס המשך במעמד התשלום*

תנאי ביטול:

 1. באם  ההורה יבקש להפסיק את שהות התלמיד בצהרון, יודיע על כך ההורה בכתב למתנ"ס על ההורה לוודא קבלת אישור פקס בכתב. ההורה מתחייב להמשיך לשלם את התשלומים עבור הצהרון עד סוף החודש שלאחר הודעתו, התלמיד יוכל להמשיך להשתתף בפעילות הצהרון עד לתם ימי התשלום.  
 1. מובהר כי בכל מקרה לא יבטל ההורה המחאות שנתן והחזר כספי, במקרים הנדרשים, ייעשה ע"י המתנ"ס.
 1. תוקף הסכם זה מיום 02.09.2018  ועד  30.6.2019 .

הנני מצהיר כי קראתי את תוכנו של ההסכם ואני מקבל את כל תנאיו.

ט.ל.ח

מ.ב.7359


צרו קשר:
 • מתנס פרדס חנה
 • רחוב הבוטנים 54
 • פרדס חנה-כרכור
 • 04-6378551
 • פקס: 04-6377368
מתנסנט חוגים