חיפוש באתר

טפסים

טופס רישום ונהלי הרשמה לחוגים -

הנחיות למילוי הטופס:

נא להדפיס את הטופס למלא ידנית ולשלוח למתנ"ס

פרטי משתתף בחוגים
מין:
פרטי ראש המשפחה (פרטי המשלם)
• הנני מאשר למתנ"ס שימוש במייל האישי לצורך העברת מידע על פעילות המתנ"ס.
חתימה:
פרטי החוג
אמצעי תשלום יינתן למתנס
בקשות לביטולים יתקבלו עד לתאריך 31.3.18 על גבי טופס ביטול בלבד. לאחר התאריך הנ"ל יחוייב המשתתף עד סוף הפעילות.
הצהרה: אני החתום/ה מטה מצהיר/ה בזאת שקיבלתי את המידע בגין חוג/פעילות, תנאי ההרשמה, ביטולים והנחות הכתובים בחוברת חוגים ובטופס "נהלי הרשמה ותשלום לחוגים ופעילויות המתנ"ס", ואני מתחייב/ת למלא אחר תקנות המתנ"ס. הנני מצהיר כי לרשום מעלה אין מגבלות רפואיות, מסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילויות. במידה ותהיה מגבלה רפואית אני מתחייב לדווח בהקדם האפשרי.
חתימה:
אני מאשר/ת לא מאשר/ת כי בני/ בתי יצולם במהלך החוגים והפעילויות, ומסכים שהמתנ"ס ישתמש בתמונות לצרכיו.
חתימה:
נא לקרוא את נהלי ההרשמה
צרו קשר:
  • רחוב הבוטנים 54
  • פרדס חנה-כרכור
  • 04-6378551
  • פקס: 04-6377368
קישורים:
  • אייקון פייסבוק
  • אייקון יוטיוב
  • החברה למתנסים
מתנסנט חוגים